header afbeelding

Aanpassingen mobiliteitsstudie Middenkempen

In de vorige Info Vorselaar werd uitgebreid toegelicht wat de mobiliteitsstudie Middenkempen (een studie met 9 gemeenten in de regio, op initiatief van de provincie Antwerpen) inhoudt en welke veranderingen er nu worden doorgevoerd. Zo wordt voorzien in een knip naar Pulderbos (Rommelzwaan/Reebergen), knips in Putakkerstraat/Molenhei en Klissenhoek en trajectcontroles tussen Molenbaan/Moleneinde (ter hoogte van Zanzibar) + Vispluk (ter hoogte van De Roskam) en de brug naar Wechelderzande. De reacties maakten duidelijk dat er nog meer informatie en tijd nodig is. Daarom werden de knip op de Reebergen in Zandhoven én de inwerkingtreding van de camera’s nog met enkele weken uitgesteld. Er werd extra informatie gebundeld op deze website. We voegden ook een rubriek “vraag & antwoord” toe.

Al die aanpassingen maken deel uit van een geheel van maatregelen waarmee de regio de duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid wil verhogen en ongevallen wil terugdringen. Dit zal voor individuele situaties soms aanpassingen vragen maar wij kiezen bewust voor een duurzaam beleid dat positieve resultaten biedt voor de toekomst van ons dorp. Een duurzaam mobiliteitsbeleid start vanuit een visie waarbij we samen met Vlaanderen, provincie, regio Kempen en onze buurgemeenten bewust kiezen voor het “STOP-principe”: voetgangers, fietsers en openbaar vervoer geven we voorrang op personenwagens. Meer en meer moeten we ook de zogenaamde “modal shift” stimuleren, waarbij mensen in de toekomst een andere vervoerskeuze maken. Ook in Vorselaar investeren we veel in openbaar vervoer (bv. nieuwe verbindingen met Antwerpen (snelbus), nieuwe rechtstreekse verbinding met Turnhout, Lier en Herentals, in halte-accommodatie (met deelfietsen, elektrische deelauto’s, fietsenstallingen en overdekte schuilhokjes) én fietsinfrastructuur (bv. nieuw fietspad Zuiderbaan, Sassenhout, gewestweg tussen Lille en Herentals).

Er is ook een systeem van vergunningen waarbij – naast de fietsers en bromfietsen natuurlijk – een aantal voertuigen nog gebruik kunnen maken van de verbinding via Rommelzwaan/Reebergen. Categorieën die hiervoor in aanmerking komen zijn hulpdiensten, publieke dienstverlening, landbouwers, mensen die (mantel)zorg opnemen, plaatselijke bewoners & werknemers in die straat en tot slot ook vaste gebruikers van de Park&Ride in Zoersel die kiezen voor een duurzaam alternatief via openbaar vervoer (busabonnement De Lijn). De voorbije weken zijn al heel wat aanvragen behandeld. Dat gebeurt door de mobiliteitsdienst van Zandhoven via deze link .