header afbeelding

Mobiliteitsplan

Mobiliteit is voor Vorselaar heel belangrijk, zeker met de aanwezigheid van meer dan 3.500 leerlingen en leerkrachten in het dorpscentrum. In hoofdzaak de studenten van Thomas More zorgen voor een verhoogd autoverkeer in het centrum van Vorselaar. De mobiliteitscommissie en het gemeentebestuur keurden het mobiliteitsplan goed. Daarin staat het STOP-principe centraal: eerst STAPPEN, dan TRAPPEN, dan OPENBAAR VERVOER en tot slot het PERSONENVERVOER. Ondertussen werden ook al heel wat acties inzake openbaar vervoer en verkeersveiligheid ondernomen. Zo stapte Vorselaar ook als pilootgemeente in het programma Verkeersveilige gemeente.

In het meerjarenplan 2019-2024 is voorzien in een herziening van het mobiliteitsplan. Die werking start op in 2021. Geïnteresseerde burgers die willen meewerken in het traject kunnen zich aanmelden op mobiliteit@vorselaar.be

Mobiliteitsstudie Middenkempen

In 2013 startte Vorselaar samen met de provincie en alle buurgemeenten een mobiliteitsstudie Middenkempen om het sluipverkeer in de zone tussen E34 en E313 structureel aan te pakken. Jaren overleg en studiewerk resulteerden in een uitgebreide studie die in 2018 op alle gemeenteraden en de provincieraad werd goedgekeurd. Meer info op deze pagina’s.

In het kader van die studie maakte de politiezone een ANPR-plan op met verschillende nieuwe locaties voor camera’s binnen de 5 gemeenten van de politiezone (ANPR = automatische nummerplaat herkenning).

Regionaal mobiliteitsplan voor de Kempen

Naast het lokale mobiliteitsplan en de studie Middenkempen is er ook een regionaal mobiliteitsplan voor de Kempen. Alle 27 gemeenten uit het IOK-werkingsgebied + Heist-op-den-Berg participeren in de Vervoerregioraad. Vorselaar participeert bovendien mee in het Vervoerscollege als vertegenwoordiger in de regio. Meer info: www.vervoerregiokempen.be

STOP-principe

Al die studies en beleidsdocumenten zijn steeds gebaseerd op dezelfde principes: het STOP-principe, modal shift/combi-mobiliteit en wegencategorisering. Het is steeds een samenspel tussen sensibilseren, handhaven en ook (infra)structureel ingrijpen. Meer informatie op deze infopagina.