header afbeelding

Verkeersveiligheid

De gemeente werkt samen met de mobiliteitscommissie voortdurend aan verkeersveiligheid.

Basis van acties en ingrepen: een duurzame mobiliteitsvisie

De basis van de vele tientallen acties die in Vorselaar de voorbije jaren al werden uitgevoerd, zijn steeds terug te vinden in een visie op duurzame mobiliteit die we delen in ons lokaal en regionaal mobiliteitsplan en ook gebaseerd is op de provinciale en Vlaamse visie op mobiliteit. Dezelfde principes (STOP-principe, modfal shift en wegencategorisering) komen steeds terug, alsook het samenspel tussen sensiblisering, handhaving en structurele/infrastructurele ingrepen. Meer info op deze uitgebreide infopagina

banner verkeersveiligheid

Vorselaar pilootgemeente verkeersveilige gemeente provincie Antwerpen

Persbericht Ouders voor Verongelukte Kinderen 2018

Op 16 april 2018 ondertekende Vorselaar het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer, ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Vorselaar geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

De gemeente Vorselaar voert al jaren een sterk beleid inzake verkeersveiligheid. Dat weerspiegelt zich ook in goede cijfers op dat vlak. Elk ongeval is er echter nog één teveel … en Vorselaar wil de dynamiek behouden en blijven inzetten op verkeersveiligheid. De aanwezigheid van veel en grote scholen op het grondgebied (Thomas More hogeschool, Kardinaal Van Roey-instituut secundair onderwijs én 3 basisscholen) maakt die noodzaak ook groot.

De gemeente Vorselaar krijgt tijdens hun traject begeleiding van OVK. In dit traject wordt oa. een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Deze acties moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen: http://save.ovk.be. Vorselaar zet vanaf 2018 onder meer in op trage wegen als alternatief voor de grote verkeersassen, verkeersveilige schoolomgevingen, fietsstraten, doorlopende straten en de uitvoering van de mobiliteitsstudie Middenkempen.

Terug naar school-actie en zone 30-borden (actie sinds 2013)

De infoborden “veilig terug naar school” worden elk jaar bij het begin van het schooljaar geplaatst op de invalswegen naar Vorselaar. De politie houdt dan ook extra toezicht tijdens de eerste schooldagen en onze gemachtigde opzichters zijn telkens paraat om de kinderen te begeleiden bij de moeilijke oversteekplaatsen in het centrum.

Ook zijn er oplichtende zone 30-borden en octopuspalen geplaatst aan een aantal belangrijke schooluitgangen in de gemeente. Die moeten ervoor zorgen dat de weggebruikers extra aandachtig zijn in de buurt van de school. De middelen voor die oplichtende borden en octopuspalen werden gevonden in het verkeersboetefonds. Ook de andere gemeenten uit de politiezone (Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Olen) werken mee aan het project.