header afbeelding

RUP Van de Wervelaan II

RUP ‘Van de Wervelaan II’ werd eerst voorlopig en daarna definitief vastgesteld door de gemeente. In 2010 keurde de deputatie van de provincie het RUP goed.