header afbeelding

Reglementen en verordeningen

Alle vernieuwde reglementen kan je raadplegen in de raadpleegomgeving.

Hierbij vind je een overzicht van alle reglementen. Gebruik ook de naam van het reglement als zoekterm in de raadpleegomgeving!

Belastingsreglementen

Retributiereglementen

Subsidiereglementen

Onderstaande reglementen blijven geldig voor de periode 2020-2025:

Klacht tegen besluiten

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.
Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit van de gemeenteoverheid of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Via de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur kom je meer te weten over het indienen van een klacht. Je kan er een antwoord vinden op volgende vragen: 

  • Wie kan klacht indienen?
  • Tegen welke beslissingen kan je een klacht indienen? 
  • Tegen welke beslissingen kan je geen klacht indienen?
  • Binnen welke termijn moet je een klacht indienen?
  • Hoe dien je een klacht in?
  • Wat doet de toezichthoudende overheid met jeklacht?
  • Beroep bij de Raad van State