header afbeelding

Milieu- en natuurbeleid

Vorselaar is een gemeente met nog veel groen en open ruimte. We willen met die open ruimte zeer bewust en zorgzaam omgaan zodat het groene karakter kan bewaard en ontwikkeld worden en de milieukwaliteit behouden en verbeterd wordt. Een consequent en aanmoedigend duurzaamheidbeleid krijgt speciale aandacht. Ook de samenwerkingsovereenkomst milieu is daarbij een leidraad.