header afbeelding

Visreglement Schranshoeve

Om te mogen vissen op de vest van de Schranshoeve heb je een visverlof nodig. Dit kan je via Bpost of online via de website van ANB aanvragen: www.natuurenbos.be/visverlof

Reglement:

Behoudens de regels omschreven in onderstaande paragrafen is de visserij in het water rond de Schranshoeve onderworpen aan de bepalingen van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en haar uitvoeringsbesluiten.

  1. Er mag slechts gevist worden vanaf de buitenrand van het water op de plaatsen aangeduid op het plan zoals ter beschikking bij het gemeentebestuur.
  2. Elke vis moet onmiddellijk na de vangst worden teruggezet, het gebruik van een leefnet of elk ander middel om vis levend te bewaren is verboden.
  3. Er mag per hengel maximaal één haak gebruikt worden. Het gebruik van een meertandige haak (bv. fleurhaak, dreghaak) is verboden. Beide voorgaande bepalingen van dit artikel gelden niet voor het vissen met kunstaas.
  4. Onverminderd de bepalingen van de visserijwet inzake de toegankelijkheid, mag er enkel gevist worden vanaf 8.00 uur ’s morgens tot zonsondergang.
  5. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade, diefstal of ongeval bij het vissen vanaf de buitenrand van het water.
  6. De burgemeester kan binnen zijn bevoegdheid afwijken van dit bijzonder visreglement door tijdelijke maatregelen uit te vaardigen.

De auto’s van de vissers dienen op de parking van de Schranshoeve te worden geplaatst. De oevers van de vest zijn niet geschikt voor vervoersmiddelen.