header afbeelding

Zonnepanelen

Er liggen zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen: sporthal, gemeentehuis, werkhal , bibliotheek, evenementenzaal en dienstencentrum Sprankel!

Waarom installeren we deze panelen?

 • Klimaatdoelstellingen
  • Het klimaat is actueler dan ooit. Niet alleen in debatten en betogingen, maar ook omdat we letterlijk het beginnen te voelen.
  • De gemeente ondertekende het Burgemeesterconvenant, waarmee we ons engageren om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Door zonnepanelen te plaatsen, produceren we onze eigen ‘schone’ elektriciteit en komen we dichter bij deze klimaatdoelstellingen.
 • Zuivere energie
  • Met het gebruik van zonne-energie komen er naast CO2 ook geen fijn stof of andere gassen in het milieu terecht. De productie en de recyclage verloopt ook steeds milieuvriendelijker. De panelen zijn bovendien niet hinderlijk voor de omgeving.
 • Een investering die rendeert
  • Het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen is hoog: van verlichting tot computers tot (nu of in de nabije toekomst) elektrische voertuigen. Zonne-energie kan (gedeeltelijk) tegemoetkomen aan die energiebehoefte.
 • Voorbeeldfunctie
  • De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Hoe kan je als gemeente verwachten dat de inwoners investeren in zonne-energie zonder zelf een duit in het zakje te doen?

De opbrengst? In elk gebouw kan je op schermen terugvinden hoeveel onze installaties opbrengen of raadpleeg de statistieken van het gemeentehuisde sporthal of de Sprankel!

En jij?

Ook jij kan helpen onze klimaatdoelstellingen te halen. Iedereen kan een klein of groot steentje bijdragen. Plaats zelf zonnepanelen. Steun een energie-coöperatie. Kies voor groene stroom. Bespaar energie!