header afbeelding

Afval & Diftar

Afvalbeleid

Iedereen die leeft, eet, drinkt, woont, … produceert afval. Het is vooral zaak om zoveel mogelijk afval te vermijden, te recycleren en te composteren. Snoeihout kan je bv. hakselen met onze gemeentelijke hakselaar. Net zoals de meeste Kempense gemeenten werkt Vorselaar al geruime tijd met DIFTAR, meer bepaald een systeem met een contantbelasting.

DIFTAR

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval, volgens het principe “de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Het doel van DIFTAR is het afval beperken en de kosten eerlijk verdelen. Om de hoeveelheid afval te meten die elk gezin meegeeft, wordt het afval gewogen. Ieder gezin beschikt daarom over een container met gegevenschip voor restafval (grijs) en indien gewenst ook een container voor GFT (groen). Op de chip worden de straatnaam en huisnummer, afvalsoort (restafval of GFT) en een unieke code opgeslagen. Ook worden de gegevens van de laatste 30 ledigingen (met vermelding van datum en het gewicht) bijgehouden. Deze gegevens kunnen op geen enkele manier gewijzigd worden zodat fraude uitgesloten is.

Welke fracties horen waar thuis/worden wanneer opgehaald?

 • Restafval: grijze restafvalcontainer*                  
 • Gemengd plastiek: in de blauwe zak*
 • PMD: blauwe zakken, af te leveren op het recyclagepark, of via huis-aan-huisophaling*
 • GFT: groene GFT-container via huis-aan-huisophaling*
 • Papier en karton: huis-aan-huisophaling*
 • Groot niet-herbruikbaar afval (grof vuil): op afroep opgehaald (onbeperkt) – vraag je ophaling grof vuil online aan!
 • Recuperatie meubelen etc.: www.dekringwinkelzuiderkempen.be
 • Kledij: kledingcontainers (o.a. op het recyclagepark)
 • Glasbollen: Kempenlaan, parkeerterrein aan het Kerkhof (Cardijnlaan)/naast de bibliotheek (Nieuwstraat)/voor de voetbalterreinen (Riemenstraat)/aan de kleuterschool De Wervetuin (Vandewervelaan), recyclagepark

*zie afvalkalender (IOK)

DIFTAR-tarieven

De huidige tarieven zijn als volgt:

 • vaste belasting restafvalcontainer: € 3,5/maand
 • restafval: € 0,28/kg
 • vaste belasting GFT-container: € 0,5/maand
 • GFT-afval: € 0,1/kg
diftar

Nog vragen over DIFTAR? 

Bel gratis naar 0800 97 687.