header afbeelding

Hakselaar ontlenen

Je kan een hakselaar lenen bij de gemeente door reservatie bij de milieudienst:
milieu@vorselaar.be – 014 50 71 29

Reglement gebruik hakselaar:

Artikel 1

Met ingang van heden kan de gemeentelijke hakselaar gratis uitgeleend worden aan de inwoners van Vorselaar.

Artikel 2

De hakselaar kan maximaal 2 maal per jaar door  personen wonende op hetzelfde adres worden aangevraagd. De hakselaar kan maximaal 5 werkdagen per uitleenperiode worden ontleend aan personen wonende op hetzelfde adres.

Artikel 3

De gemeente zorgt voor de levering en ophaling van de hakselaar. De ontlener moet aanwezig zijn bij de levering en ophaling van het toestel. Bij elke ontlening bezorgen de gemeentelijke diensten de gebruiksaanwijzing, een veiligheidsinformatieblad en een toelichting bij de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.  Indien wenselijk geven de gemeentelijke diensten uitleg bij de werking van de hakselaar.

De hakselaar wordt ter plaatse getest door de gemeentelijke diensten om de goede werking na te gaan.

Het gebruik van de hakselaar is op eigen risico. De gemeente is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Artikel 4

Hakselaar wordt volgetankt geleverd aan de ontlener. De ontlener verbindt zich ertoe de hakselaar eveneens opnieuw vol te tanken voor deze terug aan te bieden aan de gemeente. De burger verbindt zich ertoe de hakselaar voldoende zuiver terug aan te bieden. Bij het aanleveren van de hakselaar zonder volle tank of niet zuiver gemaakt wordt een vergoeding van 15 euro gevorderd.

Artikel 5

De hakselaar wordt in bijzijn van de ontlener getest op defecten zowel bij de levering als bij de ophaling. De ontlener is verantwoordelijk voor de hakselaar tijdens de periode van ontlening. De gebruiker dient bij oneigenlijk gebruik de kosten van beschadigingen te betalen. De hakselaar mag niet verder worden uitgeleend.

Artikel 6

De hakselaar kan enkel ontleend worden op reservering. Men dient minstens 1 week voor de geplande werken de hakselaar te reserveren.