header afbeelding

Contantbelasting DIFTAR

Grijze container verplicht

Door het afvalstoffendecreet van de Vlaamse overheid kan alleen het gemeentebestuur instaan voor de ophaling van huishoudelijk huisvuil. Vorselaar is daarvoor in zee gegaan met de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) en het door hun gebruikte DIFTAR-systeem: een eerlijk systeem omdat je betaalt per kilo restafval en/of GFT. 

Eerlijker systeem

De vaste maandelijkse bijdrage die je betaalt, wordt berekend op het aantal gezinnen. Je betaalt voor de passage van de ophaalwagens maar ook voor andere afvaldiensten, zoals het recyclagepark en de openbare vuilnisbakjes. Er waren in het verleden echter inwoners die weigerden om een grijze bak te nemen en dus niet bijdroegen. Om een einde te stellen aan deze onrechtvaardige situatie, voerde het gemeentebestuur de contantbelasting in. Die bedraagt € 3,50 per maand voor de grijze container en € 0,50 per maand voor de groene container. Ze wordt maandelijks verrekend op je DIFTAR-factuur. Iedereen moet die belasting betalen. 

Met DIFTAR betaal je per kilo voor je restafval en gft (keuken- en tuinafval). Met de kg-tarieven worden de verwerkingskosten voor restafval en gft betaald.

  • Restafval: € 0,28/kg
  • Gft: € 0,10/kg

De vaste kost dient voor de financiering van:

  • de huis-aan-huisophaling van restafval, gft, pmd en papier en karton

De vuilniswagen komt minimaal 7 keer per maand  door alle toegankelijke straten om je afval voor je deur op te halen. Ook indien je geen afval hebt, zal de vuilniswagen langs je deur passeren om te zien of daadwerkelijk niets staat aangeboden.

  • de toegang tot het recyclagepark

Iedereen heeft ook afval dat de vuilniswagen niet aan huis ophaalt. Daarom krijg je als inwoner toegang tot het recyclagepark. Er worden op het recyclagepark nog veel meer verschillende afvalfracties selectief ingezameld. Sommige afvalsoorten kan je gratis aanleveren, andere zijn betalend. Maar het tarief dat een inwoner  betaalt is voor heel wat  afvalsoorten lager dan de verwerkingskost die de gemeente Vorselaar heeft om het materiaal te laten verwerken.

  • de lediging en reiniging van de straatvuilbakjes

Iedere week maakt de gemeente een ronde langs de straatvuilnisbakken om deze te ledigen en te reinigen.

  • de algemene reinheid van de gemeente

Ieder gezin in Vorselaar heeft een grijze restafvalcontainer. Want ieder huishouden heeft ook restafval, hoe goed ze ook sorteren en afval voorkomen. De gemeente heeft de zorgplicht en moet bij ieder gezin huishoudelijk afval inzamelen. En bijgevolg ook voor ieder huishouden een restafvalcontainer ter beschikking stellen. Omgekeerd moeten de huishoudens hun restafval ook verplicht meegeven met de afvalinzameling die Vorselaar organiseert: via de grijze restafvalcontainer met gegevenschip die IOK Afvalbeheer om de 2 weken leegmaakt. 

Een gft-container is niet verplicht. Voor de verwerking van je keuken- en tuinafval bestaan er alternatieven, je kan dit ook zelf composteren. Als je een gft-container hebt, betaal je daar bijkomend € 0,50 per maand (€ 6/jaar) voor.

Veel gestelde vragen 

1. Is de groene GFT-container verplicht?

Neen. De GFT-container is een vrije keuze. Wie thuis GFT-afval composteert of verwerkt, is niet verplicht om een groene container te nemen. De contantbelasting van € 0,5 wordt dan niet aangerekend en het totaalbedrag wordt beperkt tot € 42.

2. Nu moet iedereen evenveel contantbelasting betalen. De goede sorteerder wordt dus gestraft?

Ja en neen. Het gemeentebestuur ondervond het afgelopen jaar twee problemen. Het afvalbeheer in een gemeente bestaat uit meerdere delen: de ophalingen bij de huishoudens, maar ook het beheer van het recyclagepark, het opruimen van zwerfvuil, het ledigen van straatvuilnisbakjes, enz. De kosten voor dit alles stijgen elk jaar fors, terwijl de inkomsten eerder beperkt verhogen. Hierdoor ontstaat een onevenwicht in de rekening van de gemeente en moeten steeds meer gemeentemiddelen aangewend worden om het tekort te dichten. Ten tweede ontsnapten vroeger een aantal gezinnen, die geen grijze container hadden, aan de bijdrage. Het is juister dat alle inwoners/gezinnen op gelijke wijze bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. Bij het totaalbeleid draagt ieder gezin evenveel bij: of u nu goed sorteert of niet. Het principe “de vervuiler betaalt” gaat daardoor hier niet helemaal op. Maar bij het meegeven van huishoudafval en GFT geldt dit principe wel: wie goed sorteert en afval vermijdt, geeft minder restafval mee en moet dus minder kilo’s betalen.

3. Ik moet dus betalen voor het sluikstorten door anderen?

Inderdaad en dat is volgens het bestuur niet rechtvaardig. Daarom pakken we die maatschappelijk onaanvaardbare houding aan via GAS-boetes.

4. Ik heb geen restafval, want ik sorteer goed.

Dat kan niet. Volgens de wettelijke bepalingen en wetenschappelijk en statistisch onderzoek heeft elk gezin een minimum aan afval in het huishouden. En omdat alleen de gemeente bevoegd en zelfs verplicht is om dat huishoudafval op te halen, moet iedereen in meer of mindere mate een beroep doen op deze dienstverlening.

5. Ik heb geen restafval, want als zelfstandige/bedrijfsvoerder geef ik mijn huishoudelijk afval mee met de container voor bedrijfsafval van een privéfirma.

Dat mag niet. De gemeente en de gemeente alleen is bevoegd en verplicht om huishoudafval op te halen. De privéfirma mag alleen bedrijfsafval ophalen. En vermits iedereen huishoudafval heeft, moet dus ook iedereen in meer of mindere mate beroep doen op de dienstverlening van het gemeentebestuur.

6. Vanaf wanneer moet ik de contantbelasting betalen?

De contantbelasting is verplicht vanaf de maand volgend op die waarin u de grijze/groene container ontvangt. Bijvoorbeeld: u ontvangt op 15 juni de container, u betaalt vanaf 1 juli.

7. Vanwaar komt de betalingsuitnodiging van € 75?

We streven naar 1 aanrekening per jaar. Dit bedrag wordt maandelijks verminderd met de maandelijkse belasting van € 3,5 of 4 en het bedrag voor de kilo’s afval die u meegeeft. Op het ogenblik dat uw basisbedrag tot op € 10 gedaald is, ontvangt u een nieuwe betalingsuitnodiging. Het bedrag van € 75 wordt aangerekend aan ieder nieuw aansluitingspunt, maar ook bij iedereen die een nieuwe betalingsuitnodiging ontvangt. Het bedrag dat nog op de persoonlijke “diftarrekening” staat, wordt van die € 75 afgetrokken. Heeft u een negatief saldo, dan wordt dit bij die € 75 bijgeteld.Wie geen GFT-container heeft, afval voorkomt en goed sorteert, zal veel langer toekomen en pas na 1,5 jaar tot 2 jaar een nieuwe factuur ontvangen.