header afbeelding

Werven en werken

De legislatuur 2019-2024 wordt gekenmerkt door veel grote investeringen waarmee wij onze gemeente wapenen voor de toekomst. De voorbije jaren zijn alle grote rioleringswerken grondig voorbereid en op het investeringsprogramma van de Vlaamse overheid geplaatst waardoor die werken nog 100% gesubsidieerd worden. Na afwerking van dit rioleringsprogramma zal Vorselaar een rioleringsgraad van 93% hebben, bij de beste van Vlaanderen.

Vijf grote rioleringswerken zullen de komende jaren gerealiseerd worden: riolering Noord fase III (eind 2019), Boulevard (begin 2020), Nieuwstraat (eind 2020) en aansluitend het Marktplein (begin 2021) en later nog Sassenhout/gewestweg N153 (inclusief gescheiden fietspad) en Lepelstraat/Dijkbaan. Ook voor Vispluk proberen we de subsidies al te verkijgen. Telkens gaat de uitvoering gepaard met de heraanleg van de wegen, mobiliteitsingrepen en de verbetering van de infrastructuur voor fietsers en wandelaars. Dergelijke grote openbare werken brengen natuurlijk hinder en ongemakken met zich mee, maar het gemeentebestuur engageert zich om de hinder zoveel mogelijk te beperken en uitvoerig te communiceren voor en tijdens de werken.

Een belangrijke werf is de verdere afwerking van de dorpskernvernieuwing. De voorbije jaren werd al fors geïnvesteerd in de opwaardering van het centrum met groene pleinen, bredere voetpaden en toegankelijke oversteekplaatsen. Bij de heraanleg van het Marktplein worden dezelfde materialen gebruikt, wordt de mobiliteit verbeterd en zal er meer plaats zijn voor zwakke weggebruikers. Er komt ook een rechtstreekse verbinding vanuit het Marktplein naar Merellaan en naar de centrumparking in de Nieuwstraat. De uitstraling van het centrum vergroot enorm!

Ook elders in Vorselaar wordt het STOP-principe (met voorrang voor zwakke weggebruikers en collectief vervoer) gehanteerd. Er komen extra trage wegen, we geven uitvoering aan de mobiliteitsstudie Middenkempen (onder meer inzake het sluipverkeer), investeren in openbaar vervoer (bv. verlenging van bus 152 naar Vorselaar) en voor ouderen/hulpbehoevenden/mindervaliden wordt één uniform systeem van aangepast vervoer aangeboden. De MinderMobielenCentrale wordt binnen die werking geïntegreerd.

We creëren een gemeentepark rond het gemeentehuis en verbouwen het gemeentehuis tot een gemeentelijke campus waarin heel wat diensten op één plek samen worden aangeboden. Naast het dienstencentrum Sprankel! komt er een nieuw ontmoetingscentrum (huidige bib). Dat maakt dat alles efficiënt op één site bijeen zit.

In de Cardijnlaan bouwen we een nieuwe school- en jeugdcampus volgens het concept van de “brede school” waarbij we de ruimte en het patrimonium efficiënt en polyvalent willen gebruiken.

Absoluut noodzakelijk zijn de verdere investeringen in de gemeentelijke werkhallen (centralisatie van uitvoerende diensten en extra ruimte). Voor het recyclagepark komt er een toekomstvisie in samenwerking met IOK en de buurgemeenten.

In de Lepelstraat zal het straatbeeld fors veranderen door een groot masterplan waarbij oude woningen plaats maken voor een groot woonproject (kernversterking), een innovatieve gezondheids- en welzijnsgroepspraktijk en een nieuwe bibliotheek samen met alle Vorselaarse scholen.

Beleidsartikels

Projecten