header afbeelding

Masterplan Lepelstraat

De voorbije jaren werden verschillende pleintjes, wegen en voetpaden heraangelegd in Vorselaar. Die projecten inspireerden het bestuur tot de ontwikkeling van een globale visie op de dorpskernvernieuwing. Eén van de uitgangspunten daarbij is de kernversterking maar ook de vergroening van het centrum. Ontwikkelaars stelden in die periode ook de vraag om een bouwproject te creëren in de Lepelstraat. Naar aanleiding daarvan werkte het bestuur, in overleg met de GeCoRo (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening), een masterplan uit voor de zone (Lepelstraat 10 tot 32).

Een stappenplan
De eerste stap van dat masterplan is intussen gerealiseerd met een woonblok naast de parking van kleuterschool de Duizendpoot. Ook de “Dageraad” (voorgebouw van Thomas More) werd gerenoveerd met een moderne vertaling van de kleuren en raamindelingen van het klooster.

De bedoeling van de ontwikkelaars is om op relatief korte termijn nog twee andere woonblokken te realiseren. Ook de zone rond het gemeentehuis wordt aangepakt, met opnieuw ontharding en vergroening als uitgangspunten. Er wordt een verbindingspad voorzien tussen Markt en het nieuwe gemeentepark (achter het gemeentehuis). Zodoende is er ook een veel betere ontsluiting naar de openbare parking in de Nieuwstraat en het dienstencentrum Sprankel. In 2020 plant het bestuur ook de heraanleg van het Marktplein (en aangrenzende straten). Ook daar worden dezelfde materialen en uitgangspunten (paden voor zwakke weggebruikers, extra groene ruimte, zelfde straatmeubilair) gebruikt.

Verschillende partijen – waaronder de gemeente en Thomas More – plannen daarna, in een publiek-private samenwerking, de bouw van een open bibliotheek (samen met alle Vorselaarse scholen) gecombineerd met woongelegenheden. Tot slot volgen er in de Lepelstraat en Dijkbaan rioleringswerken.

Zwakke weggebruikers en groene ruimte
De woonblokken in de Lepelstraat worden nergens hoger dan de hoogte van de bestaande schoolgebouwen en ze worden gescheiden door groenzones. Vooraan wordt er een, tot 15 meter brede, groene boulevard gecreëerd met daarin een voet- en fietspad, weg van het autoverkeer. Die verbinding wordt later gekoppeld aan het heraangelegde marktplein waar een groen park moet worden aangelegd waar voetgangers, fietsers, busreizigers en leerlingen zich veilig kunnen verplaatsen. Dankzij het masterplan krijgt de Lepelstraat ook veel meer openheid. Er wordt een grote ondergrondse parking voorzien en ook een mooi plein dat toegang geeft tot de woonblokken, bibliotheek en een medische groepspraktijk waarvoor de ruimte wordt voorzien door de ontwikkelaars.

Nog veel werk voor de boeg
Het masterplan voorziet verschillende fases die de komende jaren worden uitgewerkt. In die verschillende stappen worden ook infomomenten en -bij omgevingsvergunningsaanvragen- ook een openbaar onderzoek georganiseerd. Tussentijds kan u steeds terecht bij onze dienst ruimtelijke ordening (aanvragen woonblokken, groene boulevard, plein en bibliotheek) en/of technische dienst (dorpskernvernieuwing, materiaalgebruik, heraanleg Marktplein en gemeentepark).

masterplan