header afbeelding

RUP zonevreemde infrastructuur

RUP ‘zonevreemde infrastructuur’ werd eerst voorlopig en daarna definitief vastgesteld door de gemeente. In 2011 keurde de deputatie van de provincie het RUP goed.