header afbeelding

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de visie weer over de toekomstige ontwikkeling van Vorselaar. Na de voorlopige en definitieve vaststelling door de gemeenteraad keurde de deputatie van de provincie in 2006 het GRS goed. Het GRS is nog steeds richtinggevend voor de ruimtelijke ordening in Vorselaar.

Bekijk ook het kaartenboek!