header afbeelding

Rioleringswerken Markt, Lepelstraat, Dijkbaan, Nieuwstraat, Goorbergenlaan, Hofeinde, Schoolstraat

waarom werken
verloop werken
ontwerp wegen
fasering & planning
op de hoogte blijven
meer info & contact

Op 3 maart 2021 was er een online infomoment over de werken in Lepelstraat, Dijkbaan, Goorbergenlaan, Schoolstraat, Markt en Nieuwstraat in Vorselaar en Hofeinde in Grobbendonk door Aquafin, Pidpa, Fluvius, de gemeente Vorselaar en Grobbendonk. Herbekijk hier de presentaties en de filmpjes van de infoavond:

Waarom deze werken?

In het beleidsartikel in Info Vorselaar eind 2020 kon je al meer lezen over de vele rioleringswerken die Vorselaar de voorbije jaren grondig heeft voorbereid met alle betrokken partners. Hierdoor zal Vorselaar na alle investeringen een rioleringsgraad van 93% hebben, bij de beste van heel Vlaanderen. Dit betekent wel dat we ook voor een aantal belangrijke centrumstraten moeten doorbijten. Onvermijdelijk heeft dat veel impact op de mobiliteit en zal dat wel wat overlast met zich meebrengen. Door een gecoördineerde aanpak met alle partners werken we toekomstgericht, efficiënt en hinder- en tijdbesparend.

Aquafin legt in de Lepelstraat (tussen Keizershofstraat en Dijkbaan) en in de Dijkbaan een gescheiden rioleringsstelsel aan. Via dit project willen we het regenwater gescheiden van het afvalwater opvangen en afleiden naar de Schupleerloop en de Aa. Regenwater is relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie neemt het plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater. Bovendien kan de riool bij hevige regenbuien al dat water niet aan. www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/verloop-tijdens-de-rioleringswerken

Pidpa Hidrorio legt in de Lepelstraat (tussen Dijkbaan en Markt), in de Goorbergenlaan (tussen Lepelstraat tot net voorbij de Keizershofstraat), ter hoogte van de Markt, in de Nieuwstraat en later ook nog in de Schoolstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan. Ter hoogte van de Markt wordt een bufferbekken uitgebouwd, waarbij maximaal wordt ingezet op herbruik.

Fluvius is rioolbeheerder in Grobbendonk legt meteen samen met ons in Hofeinde een gescheiden rioleringsstelsel aan.

banner rioleringswerken

Beide gemeenten voorzien verkeerstechnische ingrepen om de verkeersdoorstroming te optimaliseren en verbeteringen aan het wegprofiel. Op deze manier zullen alle nutswerken, nieuwe wegenis, riolering, afkoppeling van hemel- en afvalwater, nieuwe openbare verlichting, fiets-/wandelinfrastructuur en veilige schoolomgevingen allemaal hand in hand gaan in één groot werk.

>> Bijvoorbeeld voor de Lepelstraat: 

 • proper water en afkoppeling vuil en proper water
 • alle nutswerken ineens in één keer uitgevoerd
 • overal even breed wegprofiel (nu versmallingen die verkeer opstroppen en voor kapotte spiegels zorgen)
 • volledig zone 30
 • veilige schoolomgevingen (gekleurde plateaus en nieuwe schooltoegangen)
 • een duidelijkie plaats voor de fietsers (fietssuggestiestroken)
 • trager verkeer door smaller wegbeeld (niet echt maar visueel vertragend)
 • gebruik van asfalt ipv klinkers > geen trillingen meer

Ontwerp van de wegen

Zoals hierboven al gesteld, worden de werken altijd integraal aangepakt: van gevel tot gevel, inclusief nieuwe weg, voetpaden, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, enz. De wegprofielen die overal worden gebruikt staan concreet opgesomd in de presentatie: presentatie infomoment

Voor het project aan het Marktplein is een aparte pagina opgemaakt die je al kent van de inspraak die al uitvoerig gebeurde daar.

Wanneer starten de werken?

Het voorbereidende traject van ontwerpen, vergunningen, aanbestedingen, … loopt stilaan op zijn einde. De aannemer werd aangeduid en de werken kunnen eind februari-begin maart 2022 effectief starten. De nutsmaatschappijen zijn sinds mei 2021 al voorbereidende werken aan het uitvoeren zodat de aannemer efficiënt kan doorwerken aan de nieuwe riolering en wegenis.

NIEUWS – UPDATE DECEMBER 2021

In onze vorige communicaties hebben we u reeds verteld dat het opstarten van integrale riolering- en wegeniswerken met Aquafin, Pidpa, Fluvius en de gemeenten Grobbendonk en Vorselaar niet zomaar kan. Hiervoor is een heel voorbereidend traject doorlopen. Het aanstellen van een aannemer is zo’n officiële procedure.  De betrokken partijen in dit project hebben heel recent DCA nv uit Beerse geselecteerd.

De aannemer bestelt de noodzakelijke materialen en we zijn nu met z’n allen bezig om de fasering concreet te maken en de afstemming met de verdere voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen hierop af te stemmen.  In deze fasering houden we uiteraard rekening met een aantal factoren zoals de tijd nodig voor uitvoering van een bepaald traject, de mogelijke omleidingsroutes, zo kort mogelijke impact door integrale aanpak, de schoolvakanties, enz.

Vooraleer met de werken door de aannemer van start te gaan, wensen Aquafin, Pidpa, Fluvius en de gemeenten Grobbendonk en Vorselaar alle bewoners van de projectzone de kans te geven deel te nemen aan een informatieve avond.  

Noteer alvast maandagavond 31 januari 2022 in uw agenda indien u wenst deel te nemen. Inschrijven kan tot en met zondag 30 januari 2022. De uitnodiging vindt u hier.

De afgelopen maanden werden reeds heel wat voorbereidende werken uitgevoerd door Pidpa en de andere betrokken nutsmaatschappijen (Fluvius, Proximus, Telenet). Dit zorgt voor het aanpassen van leidingen voor drinkwater, gas, elektriciteit, … vooraleer DCA aanvangt met rioleringswerken. Vanaf midden januari zullen deze voorbereidende werken weer opstarten.  Hierover zijn we nog volop in planningsoverleg. Meer nieuws daarover wordt nog meegedeeld via onze communicatiekanalen.

NIEUWS – 17/1 tot 4/2/2022 – kruispunt Lepelstraat-Dijkbaan afgesloten

Bij de start van het nieuwe jaar komen we ook dichter bij de start van de grote rioleringswerken in onze dorpskern. Ondertussen zijn de nutsmaatschappijen al een hele tijd voorbereidende werken aan het uitvoeren. Daardoor wordt de straat niet alleen voorzien van gescheiden riolering en een nieuwe weg (door aannemer DCA) maar worden meteen ook betere, moderne nutsvoorzieningen voorzien. Oude asbest leidingen worden gesaneerd en bijvoorbeeld wordt er ook glasvezel aangelegd (Fiberklaar).

Onze diensten zijn hiervoor elke dag in overleg met de aannemers van die werken om de hinder echt zo beperkt mogelijk te houden. Anderzijds kan je geen ei bakken zonder eerst de schaal te breken. Zo komt er nu even een lastige fase aan.  

Vanaf 17 januari zullen er bijvoorbeeld wel wat ongemakken zijn. Het kruispunt van de Lepelstraat en Dijkbaan moet tussen 17 januari en 4 februari afgesloten worden voor al het verkeer. Dat is de meest vervelende fase in de voorbereidende nutswerken. In de werfzone moeten een aantal heel grote putten worden gemaakt over het hele kruispunt (zowel op de rijbaan als in het voetpad aan beide kanten). Om de veiligheid te kunnen garanderen is er geen mogelijkheid tot passage te voet of met de fiets. Veiligheid komt op de eerste plaats; daarom worden beide zijden van de Lepelstraat en de Dijkbaan tot aan het kruispunt doodlopend.

Het verkeer zal voor deze periode worden omgeleid: komende van Herentals via Kerkstraat-Kempenlaan-Goorbergenlaan, komende van Grobbendonk via Goorbergenlaan-Mgr. Donchelei-Kerkstraat. Kleuterschool ‘De Duizendpoot’ is langs andere poorten van de scholen ook toegankelijk en voor mensen die te voet komen ook nog via de Lepelstraat (gedeelte komende van de Markt). Daar zal ter hoogte van de meergezinswoning aan Lepelstraat 34/36 een doorsteek worden gemaakt in de afsluiting zodat de ingang naar de kleuterschool toch nog langs daar kan verlopen voor ouders en hun kinderen te voet.  

De geplande afvalophalingen kunnen tijdens deze periode gewoon doorgaan. De afvalwagen zal rijden tot de afsluiting van de weg.

De werken zijn noodzakelijk, maar we zijn er ons van bewust dat jullie hiervan hinder zullen ondervinden. Alvast bedankt voor jullie begrip! Bij vragen en/of problemen kunnen jullie contact opnemen met onze dienst mobiliteit: mobiliteit@vorselaar.be, tel. 014 50 71 21.

Wat betekenen deze werken voor jou?

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. Als eigenaar van een woning langs het traject ben je verplicht om het afvalwater van je woning (wc, bad, spoelbak, …) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Moet je afkoppelen? Dan krijg je gratis advies van onze afkoppelingsdeskundige. Meer info over afkoppelen vind je op onze website: www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/afkoppelen-van-regen-en-afvalwater.

Veel gestelde vragen van de inwoners – FAQ

We verzamelen hieronder ook alle veel gestelde vragen die we tot nu al binnenkregen:

(1) OVER DE AFKOPPELING

 • Indien we een afkoppeling uitvoeren met opvang en infiltratie, wat gebeurt er dan met de overloop?
  De overloop van het infiltratiesysteem mag aangesloten worden op de regenwaterriolering.
 • Worden er premies uitgereikt voor eventuele aanpassingen die moeten gebeuren op de eigendom?
  Ja, voor premies kan u bij de afkoppelingsdeskundige terecht en/of bij de betrokken rioolbeheerder. Meer info kan u vinden via:
 • Hoe moet de afkoppeling voor woningen met een gemeenschappelijke afvoer gebeuren?
  Voor elke woning voor bouwjaar 2002 komt de afkoppelingsdeskundige vanaf april-mei 2021 ter plaatse de situatie onderzoeken en de best mogelijke oplossing adviseren in samenspraak met de eigenaar(s). Elke woning of bouwperceel wordt in principe voorzien van één vuilwater- en één regenwateraansluiting. Bij woningen met een gemeenschappelijke afvoer zal door de afkoppelingsdeskundige worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze van elkaar te scheiden.

Ook percelen op de grens der werken worden bezocht om te bekijken hoe afwatering hier in elkaar steekt. Eigenaars nemen best rechtstreeks contact met de betrokken afkoppelingsdeskundige voor een bespreking van de individuele situatie.
De afkoppelingsdeskundigen zijn:

 • (grondgebied Vorselaar): Keriplan – Chantal Van Gorp (tel.0496 54 03 61 – afkoppelingen@keriplan.be)
 • (grondgebied Grobbendonk): Enerdo- Inge Vanden Wyngaert (tel. 0476 75 06 81 – inge@enerdo.be)
 • Werken op privé terrein zijn voor de bewoner zelf?  We hebben recent riolering, regenwater en oprit opnieuw aangelegd. Een nieuw aangelegde oprit openbreken zou zeer jammer zijn.  Ook keuring en andere verplichtingen?
  Werken op privé zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning, maar er is een premie voorzien. Afhankelijk van het bouwjaar en de vergunning kan het mogelijk zijn dat u geen aanpassingen – of heel beperkt – dient uit te voeren. Ook de keuring neemt de rioolbeheerder ten laste. Bij een negatieve keuring, is herkeuring wel ten laste van de eigenaar.

(2) OVER DE UITVOERING VAN DE WERKEN

 • Is er tijdens de uitvoering van de werken nog een mogelijkheid om de oprit/woning te betreden met de wagen?
  Als de rioleringswerken of aanleg van boordstenen, ed. vlak voor uw deur plaatsvinden, kan u mogelijks tijdelijk enkele dagen de woning niet bereiken met de wagen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld door de aannemer die de werken uitvoert in overleg met de opdrachtgevers (Aquafin, Pidpa, Fluvius en de gemeenten).
 • Er zijn plannen om “printasfalt” te gebruiken. Wat is de (geluids)impact van printasfalt voor de bewoners langs het traject?
  Na het aanbrengen van de asfaltverharding wordt deze in een latere fase “heropgewarmd” (reheating) om vervolgens de print aan te brengen. Hierdoor krijgt het asfalt het uitzicht van klinkers.
  Uit een studie, uitgevoerd in 2015 door M+P raadgevende ingenieurs BV, naar de geluidstechnische eigenschappen van printasfalt blijkt dat rijbanen uitgevoerd in printasfalt tot 2 decibel (dB) stiller zijn dan een rijbaan aangelegd met een standaard elementverharding (klinkers). Hierbij uitgaand van eenzelfde legverband. De studie concludeert dat een wegvak uitgevoerd met printasfalt gemiddeld iets lawaaiiger is dan het referentiewegdek (dicht asfaltbeton) maar een geluidarm alternatief kan zijn voor een standaard elementenverharding (klinkers).

Met betrekking tot de Goorbergenlaan en Lepelstraat wordt enkel de rijloper (deel tussen beide fietssuggestiestroken) geprint, waardoor voertuigen slechts met 2 wielen over de print rijden. In vergelijking met de bestaande situatie (standaard elementenverharding in keperverband) zal er minder geluid geproduceerd worden door voertuigen die over de wegverharding rijden.

UPDATE: er wordt niet voorzien in printasfalt maar standaard asfaltering.

 • De ondergrond wordt allicht droog gepompt met mogelijk gevolgen voor huizen en aanplantingen. Wordt eventueel vooraf een plaatsbeschrijving gemaakt van de huizen langs het traject?
  Tijdens de studiefase worden proeven uitgevoerd om de grondwaterstand te bepalen en mogelijk noodzaak voor grondwaterbemaling.  De impact van de eventuele bemaling wordt voorafgaandelijk onderzocht en is afhankelijk van de grondmechanische eigenschappen van de ondergrond. Dit aspect wordt dus nog bepaald afhankelijk van de verdere studie.
  Een plaatsbeschrijving van de huizen langs het traject wordt vanuit Aquafin, Pidpa en Fluvius niet standaard uitgevoerd voor aanvang of bij oplevering van de werken. 
  Een eigenaar kan dit altijd op eigen initiatief en kosten laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder, maar dit is zeker geen verplichting.  Moest er zich schade voordoen, kan u een aangifte doen bij uw verzekering. De schadeclaim zal dan worden besproken tussen de betrokken verzekeringsmaatschappijen en experten komen dan ter plaatse om te bekijken of er een oorzakelijk verband is met de werken.
 • Is er een gedetailleerd overzichtsplan van de nieuwe toestand beschikbaar?
  Ja, dit is nu reeds beschikbaar op aanvraag en zal verder worden toegelicht op een volgende infoavond voor alle betrokken bewoners samen met de aannemer. Deze zal worden aangeduid via een aanbestedingsprocedure en zou in de loop van september 2021 gekend moeten zijn. Heeft u reeds vragen over uw perceel? Richt uw vraag dan even aan contact@aquafin.bewegenwerken@vorselaar.be of daisy.colsoul@grobbendonk.be
 • Welk materiaal zal gebruikt worden voor de toplaag van de wegen (voertuigen) in Hofeinde? Wordt het voetpad (gele klinkers) eveneens doorgetrokken voor het gehele traject dat wordt heraangelegd?
  De rijbaan in Hofeinde wordt aangelegd in asfalt (zonder print).  Het voetpad wordt in het volledige projectgebied aangelegd in hetzelfde type betonstraatstenen.  De oprijdrempels van de ontworpen verkeersplateau’s zullen aangelegd worden in prefab betonelementen zodat verzakking wordt vermeden.
 • Worden er voortuintjes (begin Lepelstraat) verlegd?
  Op enkele plaatsen kan het zijn dat door aanpassing van nutsleidingen en wegprofiel er een kleine inname nodig is van privé terrein om hier openbaar domein van te maken. Indien u in dat geval bent, zal u persoonlijk worden gecontacteerd om dit toe te lichten met ontwerpplannen en de privé situatie te bespreken. Heeft u specifiek vragen of twijfels, contacteer dan wegenwerken@vorselaar.be om dit samen met u uit te zoeken.
 • Wordt de bekabeling van de telecom operatoren al binnen gebracht in woningen? Zodat de bewoners nadien de keuze hebben tussen verschillende providers zonder de nodige breekwerken?
  Aansluitingen van verschillende telecom bedrijven worden niet standaard bij alle woningen binnen gebracht.

Fasering van de werken

De werken zullen bewust vanzelfsprekend in verschillende fases worden uitgevoerd, maar liefst 9 aparte zones. Die werden al heel grondig voorbereid met het studiebureau, met de drie rioolbeheerders, de twee gemeenten, politie, De Lijn en de verschillende nutsmaatschappijen. De hinder zal ongetwijfeld groot zijn omdat zo’n werken nu eenmaal veel overlast met zich meebrengen maar ze worden wel optimaal afgestemd en telkens wordt voorzien in minder hinder-maatregelen, strikte timing, aparte communicatie naar bewoners en betrokken organisaties én aparte omleidingen zodat die ook gespreid worden. In samenspraak met De Lijn zijn ook alternatieve haltes voorzien (onder meer voor halte DORP en Kardinaal Van Roey-instituut).

Nu we vanuit de betrokken partijen een aannemer hebben aangeduid, kunnen de planning, technische uitvoering en beschikbaarheid van materialen worden afgestemd. In januari wordt deze planning verder in detail gecommuniceerd.

ADijkbaan volledig (zonder kruispunt Lepelstraat)begin 2022
BMarkt binnenplein + zijde gemeentehuis + Nieuwstraat begin 2022
CHofeinde en kruispunt Lepelstraat/Goorbergenlaan27/06/2022-31/08/2022
DLepelstraat (tweede deel) tussen Dijkbaan en Markt (incl. kruispunt Dijkbaan + Markt – zijde klooster) vanaf 19/9/2022 tot 31/12/2022
EAs Kerkstraat-Riemenstraat31/10-4/11/2022 (o.v.)
FLepelstraat (eerste deel) tussen Goorbergenlaan en Dijkbaan (zonder kruispunten)te bepalen in overleg met aannemer
GSchoolstraat (tussen Cardijnlaan en Kuiperstraat)te bepalen in overleg met aannemer
HGoorbergenlaan incl. aansluiting Keizershofstraat (zonder kruispunt Lepelstraat)zomer 2023
IDijkbaan afwerking te bepalen in overleg met aannemer

Blijf op de hoogte!

 • Vragen over de werken? We verzamelen alle vragen en antwoorden in een aparte rubriek met veelgestelde vragen.
 • De meest actuele info vind je steeds hier op www.vorselaar.be/werken.
 • Je kan je ook aanmelden voor een nieuwsbrief via e-mail. Stuur je gegevens naar wegenwerken@vorselaar.be
 • Bekijk hier de vorige edities van onze nieuwsbrief
 • Vanaf nu informeren we je verder over het verloop van het rioleringsproject.
  Zoals beloofd nodigen we je graag opnieuw uit voor een infomoment voor alle betrokken bewoners in de projectzone. Houd alvast de avond van 31 januari 2022 aangeduid in uw agenda. Dan hoor je meer over de concretere timing en fasering van de werken, de veiligheid, de bereikbaarheid van de woningen, handelszaken en scholen, … 

  Zoals alle openbare werken zullen deze rioleringswerken hinder veroorzaken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt uw afvalwater niet meer ongezuiverd de beek in. Met jouw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren. Alvast bedankt!

Meer info en contact

Kan je je niet vrij maken voor het infomoment? Dan kan je met vragen over de geplande riolerings- en wegenwerken alle werkdagen tussen 8u en 17u terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be

>> Contactgegevens partners:

banner riolering