header afbeelding

RUP kern

De gemeente heeft samen met IOK een ontwerp ‘RUP Kern’ opgemaakt dat de ruimtelijke visie voor de volledige woonkern van Vorselaar weergeeft. De woonkern is ingedeeld in drie deelruimtes voor wonen. In elke deelruimte streven we naar een verdichting binnen het bestaande woonweefsel. Om die verdichting te bereiken, zijn nieuwe stedenbouwkundige voorschriften opgesteld. Die zullen alle bestaande verkavelingsvoorschriften in de woonkern vervangen.

De gemeenteraad heeft het “RUP Kern” definitief vastgesteld op 7 juli 2014.

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad een herziening van de stedenbouwkundige voorschriften van het “RUP kern” goedgekeurd.

Het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening. Je kan de documenten ook online bekijken: