header afbeelding

Sociale huisvesting

Een overzicht van sociale huisvesting:

Woon- en zorgas

In het kader van het vergroeningsverhaal in Vorselaar willen we het gemeentepark doortrekken tot aan de Schranshoeve. Deze groene verbinding kan de inwoners een kwalitatieve gezonde ontmoetingsplek en een trage doorsteek die aanzet tot bewegen, duurzame mobiliteit en sociaal en contact bieden.

Het aanbieden en laagdrempelig maken van zorg koppelen we aan deze as. Het reeds gekende en druk bezochte LDC Sprankel! wordt aangevuld met Gezondheidshuis Pioen, sociale kruidenier en tweedehandswinkel, het inclusiehuis Komaf en een ontmoetingscentrum voor de verenigingen.

De 8 niet-duurzame seniorenwoningen in de Diamantstraat worden vervangen door een nieuw complex met plaats voor senioren, alleenstaanden en mensen met ASS. Dit alles in een mooie dorpstuin.

Schransstraat wordt een tuinstraat

Tuinstraten zijn straten waar buren samen aan de slag gaan om het straatbeeld te vergroenen en verblauwen.

In de Schransstraat denken buurtbewoners samen na hoe hun straat groener, mooier en autoluwer kan. Zij worden hierbij begeleid door IOK, Commons Lab en het lokaal bestuur.

De vernieuwde Schransstraat vormt zo het sluitstuk van de trage verbinding tussen Markt en Schranshoeve.