header afbeelding

Bouwen en verbouwen

De regelgeving inzake ruimtelijke ordening wijzigt veelvuldig. De meest actuele regelgeving vind je via volgende links:

Aandachtspunten

  • Vraag je stedenbouwkundige vergunning digitaal aan en volg je dossier via www.omgevingsloket.be.
  • Is je woning zonevreemd? Dan gelden specifieke regels.
  • Staat je woning op de lijst van het bouwkundig erfgoed? Informeer je bij onze dienst ‘ruimtelijke ordening’. 
  • Er zijn specifieke regels inzake waterzuivering en riolering.
  •  Het energieprestatiecertificaat (EPC) bij de verkoop en verhuur van woningen is verplicht. Dit certificaat informeert de potentiële kopers en huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw en over de kosten voor een eventuele verbetering van de energieprestatie van het gebouw. Een energiedeskundige type A in je buurt vind je via de energiedeskundigensite
  • De stedenbouwkundige voorschriften die gelden in de woonkern van Vorselaar vind je terug onder ‘Visie ruimtelijke ordening’ (RUP Kern).