header afbeelding

Dienstverlening

Dienstverlening is een rode draad in het beleidsplan deze legislatuur. Het gemeentehuis zal nog meer dan vroeger het huis worden waar inwoners terecht kunnen voor allerlei formaliteiten, vragen om informatie en hulp. De laatste jaren kwam er extra dienstverlening bij bv. digitaal loket, noodplanning, handhaving, sociale kruidenier, psycholoog. Er wordt vanaf 2019 samengewerkt met bijzondere veldwachters. We investeren nog extra in een diefstalpreventie-dienst (incl. Be-Alert, brandveiligheid, BIN) en een bewegingscoach. In de dienstverlening staan we voor een aanpak die klantvriendelijk, flexibel maar ook sociaal en inclusief is.

Het gemeentehuis wordt een gemeentecampus gelegen in een nieuw, toegankelijk gemeentepark waarin meerdere functies zoals het lokaal dienstencentrum, een nieuw ontmoetingscentrum en een park worden samengebracht.

In het gemeentehuis zelf worden diensten volgens het “één-loket-principe” geïntegreerd. Naast gemeente, OCMW, jurist, psycholoog, arbeidstrajectbegeleiders en beambte Wijk-werken (vroeger PWA) wordt de politie definitief verankerd. Het onthaal neemt een deel van de permanentie over van de politie zodat de wijkagenten meer zichtbaar kunnen zijn op straat. De onthaalfunctie wordt erg belangrijk. Meer gemeentelijke en OCMW-diensten stappen over naar “op afspraak” werken (ook buiten de vroegere openingsuren). Het personeel krijgt daarvoor een meer flexibel arbeidsregime. De gemeente zal in extra mogelijkheden voorzien om digitaal/vanop afstand formaliteiten (via een digitaal loket) af te handelen, vanop afstand te praten/chatten met de gemeente en ook een afspraak/bespreking via skype te organiseren. Niet voor iedereen is dat even toegankelijk. Daarom wordt ook meer ingezet op dienstverlening aan huis. We willen met onze dienstverlening meer proactief handelen via huisbezoeken en andere manieren om outreachend te werken (bv. via thuiszorg, huisartsen en andere partners die vaak in contact komen met een doelgroep van bijvoorbeeld de sociale dienst).

Niet alleen op de site van de gemeentecampus maar ook elders willen wij een moderne, toekomstgerichte en efficiënte dienstverlening bieden. Zowel de locatie als de manier van uitbaten van het container-/recyclagepark wordt bekeken in een toekomstplan, in samenwerking met IOK en de buurgemeenten.

Samen met de scholen worden de verschillende bibliotheken geclusterd in één nieuw bib-gebouw in de Lepelstraat. Daarvoor wordt een Publiek-Private Samenwerking (PPS) opgezet. Met een private partner zal worden samengewerkt om een nieuwe school- en jeugdcampus op de site van het gemeentelijke basisschool (volgens het concept van een “brede school”) te bouwen. Samen met de recent gerealiseerde Kinderopvang kan dit meteen ook dienst doen als nieuwe locatie voor jeugdhuis, jeugdverenigingen, speelpleinwerking, …

Gezondheidszorg in eigen dorp is erg belangrijk. Dat bleek uit het ouderenbehoeftenonderzoek. Het bestuur faciliteert een centraal gelegen en zeer toegankelijk gezondheidscentrum met een nieuwe, innovatieve groepspraktijk van verpleegkundigen, huisartsen, tandartsen, welzijns- en gezondheidspartners en paramedici waardoor we gezondheidszorg in eigen dorp kunnen waarborgen. Er wordt ook een oplossing gezocht voor de locatie van de verschillende sociale en tewerkstellingsinitiatieven: sociale kruidenier, strijkatelier Contenti, tweedehandswinkel ’t Kiertje, enz. Mogelijk biedt een clustering in een sociale campus of herlocalisatie van enkele initiatieven ook daar een oplossing.

Beleidsartikels

Projecten