header afbeelding

Bruisend dorp

Vorselaar heeft een hecht gemeenschapsleven, geëngageerde vrijwilligers en een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor jong en oud. Die unieke combinatie moeten we koesteren en behouden want die heeft ervoor gezorgd dat Vorselaar de voorbije jaren een echt levend en bruisend dorp geworden is. Behouden maar ook uitbouwen en hier en daar vernieuwen moet ervoor zorgen dat Vorselaar dat bruisende dorp blijft waar andere gemeenten naar opkijken.

Infrastructuur is een belangrijke katalysator. Met de dorpskernvernieuwing hebben we niet enkel de veiligheid verhoogd en het centrum vergroend maar ook de lokale horeca nieuwe kansen gegeven. Die dorpskernvernieuwing zal nu verdergezet worden op het Marktplein. Op het Marktplein laten we in zijn huidige vorm heel wat kansen onbenut. De auto is er nog steeds koning door de zeer brede weg helemaal rondom en de parking in het midden. Daarnaast zorgt de bodembedekker ervoor dat de aanwezige ruimte niet optimaal benut kan worden. Door de Markt opnieuw aan te leggen creëren we mogelijkheden op het vlak van evenementen en horeca. Deze heraanleg zal grotendeels gesubsidieerd zijn en zal in overleg met veel mensen tot stand komen.

Het Marktplein zal ook de verbinding vormen met een groenzone achter het gemeentehuis. Daar wordt een extra zone gecreëerd die een functie heeft als gemeentelijk parkje maar ook de verbinding maakt met de parking van de Nieuwstraat. Bij evenementen is parkeren niet altijd gemakkelijk, op deze manier verlagen we de drempel om de parking in de Nieuwstraat (en andere randparkings) te gebruiken.

De jaarthema’s hebben de vorige jaren mooie resultaten bewezen. Ze zorgden ervoor dat heel wat verenigingen vernieuwende activiteiten organiseerden en dat de jaarmarkt telkens in een mooi kleedje zat. De jaarmarkt zal nog steeds een thema krijgen dat we samen met de verenigingen uitwerken. De komende jaren dienen zich verschillende jubilea en speciale evenementen aan die genoeg inspiratie kunnen vormen voor activiteiten. In 2019 vieren we 25 jaar Na Fir Bolg en 30 jaar Cultuurraad en 75 jaar geleden stierven de 2 Canadese soldaten in WOII in onze gemeente. We herdenken ook het einde van WOII (75 jaar geleden). In 2020 bestaan de Zusters van de Christelijke Scholen 200 jaar. Er wordt al intens gewerkt aan activiteiten en evenementen om dat te vieren. In 2020 is het 50 jaar geleden dat Vorselaar de postcode 2290 kreeg. In 2021 is het 100 jaar geleden dat Vorselaar voor het eerst meer dan 3.000 inwoners telde, 75 jaar geleden dat de eerste steen van Ter Engelen gelegd werd en 50 jaar geleden dat de graven, kruisen en de kerke’stichel’ rond de kerk werden verwijderd. Levensloop Neteland (mei 2021) zal een erg groot en verbindend evenement worden. In 2022 bestaat OG Vorselaar 100 jaar. In 2023 zou Dries Van Den Broeck 100 jaar geworden zijn en zal baron de Borrekens 25 jaar overleden zijn. In 2024 zal het 25 jaar geleden zijn dat Bart Wellens voor het eerst Wereldkampioen werd en 100 jaar geleden dat de “Vereenigde Vrienden” een groot verbroederingsfeest hielden. Deze greep uit al die herdenkingen, jubilea en speciale gebeurtenissen zal de komende jaren heel wat handvaten kunnen geven aan het verenigingsleven in Vorselaar.

Ter ondersteuning van de verenigingen wordt de werking van het dienstencentrum uitgebreid, komt er een nieuw ontmoetingscentrum op de plaats van de huidige bibliotheek (waardoor de samenwerking met het dienstencentrum nog extra mogelijkheden biedt), wordt een nieuwe jeugdcampus gebouwd (samen met de gemeentelijke basisschool) en wordt het sportcentrum verder opgewaardeerd met een uitbreiding van de gebouwen aan de sporthal (bv. bergruimte), een uitgebreid skatepark en een kunstgrasveld voor de sportverenigingen.

Beleidsartikels

Projecten