header afbeelding

Welzijn

Geen zorgen

Bij de meeste autodeelsystemen moet je weinig tot niets zelf doen. Bij autodelen pik je de auto op en rijd je ermee. Na je rit laat je hem achter en is hij jouw zorg niet meer. Bij autodelen verlies je ook geen tijd met praktische of administratieve zaken, zoals de verzekering, onderhoud, poetsen of de keuring.

Voor iedereen

In dit project willen we tevens een oplossing bieden voor mensen met minder financiële middelen, zonder smartphone of betaalkaart. De eerste auto’s worden in de buurt van de sociale huisvesting in het centrum geplaatst (parking bib, Diamantstraat/Nieuwstraat). Mensen zonder smartphone en betaalkaart kunnen zich aanmelden bij de sociale dienst op het gemeentehuis. Voor hen wordt er een oplossing voorzien. Er zijn ook vrijwilligers die mensen voorthelpen die moeilijker kunnen omgaan met nieuwe media.

Meer bewegen

Dankzij autodelen kies je de beste vervoersmiddel voor je verplaatsing. Wandelen, fietsen of de trein of bus nemen: meer beweging is goed voor zowel je fysieke als mentale gezondheid!