header afbeelding

Leefbare buurt

Meer ruimte

Minder auto’s en meer fietsers resulteert in een andere invulling van onze openbare ruimte. Straten kunnen worden herbekeken en meer plaats maken voor veilig fietsverkeer, bomen, ontmoeting en spel. In Vorselaar worden bij elke heraanleg de straten duurzamer ingericht . Veiligheid, meer groen (bomen) en blauw (ontharding) staan centraal. Zie bv. heraanleg Boulevard, Kerk & Marktplein.

Sociaal, meer buurt, community

Als de straat niet enkel meer in dienst staat van de auto, komt er meer ruimte vrij voor ontmoeting. Sociaal contact en burgerinitiatief is broodnodig in onze samenleving. Het zorgt voor verbondenheid, behulpzaamheid en blijheid.

Betere luchtkwaliteit

Als mensen minder met de auto rijden, komt er minder fijnstof vrij bij het rijden. We kiezen hier ook bewust voor elektrisch rijden om het zo ook toegankelijk te maken voor iedereen.