header afbeelding

Klimaat

Minder grondstoffen

De productie van een auto vergt heel veel grondstoffen van onze planeet. Als er minder auto’s nodig zijn, dan moeten er ook minder auto’s worden gemáákt. Dit vermindert de druk op de vraag naar grondstoffen en beperkt het effect dat de ontginning ervan op het milieu.

Minder CO2 uitstoot

Een auto stoot heel wat CO2 uit, niet enkel bij productie, ook tijdens het rijden. Willen we de klimaatverandering tegengaan, dan moet de wereldwijde CO2 uitstoot naar beneden. Daarnaast kiezen we hier bij autodelen bewust voor emissievrije voertuigen, zoals de elektrische auto. Ook de gemeentelijke voertuigen zullen daar in worden ingeschakeld.

Minder energie

Een auto verbruikt heel wat energie, tijdens de productie maar ook voornamelijk tijdens het rijden. Minder autokilometers is minder energieverbruik, en dat is goed voor onze klimaat en milieu.