header afbeelding

Impact

Minder auto’s

Een auto staat vaak stil, tot wel 23 uur per dag. Doordat een deelauto vaker en door meer mensen wordt gebruikt, worden andere auto’s overbodig. Gemiddeld genomen kan een deelauto van 4 tot wel 15 auto’s vervangen. Minder auto’s laat het autobezit met gemiddeld 70% dalen en vermindert de parkeerdruk aanzienlijk. 

Minder autokilometers

Omdat een autodeler veelal geen auto voor de deur staan heeft, zal die ook minder de auto gebruiken. Voor elke verplaatsing wordt bewust het beste vervoersmiddel overwogen, en dat is vaak niet de auto (zeker wat korte afstanden betreft). Hierdoor daalt de CO2-uitstoot.

Meer openbaar vervoer en fietsen

Een auto kan handig zijn in vele situaties. Maar vaak is de auto niet de beste keuze. Als autodeler kan je kiezen tussen verschillende vervoersmiddelen zoals te voet, met de fiets of het openbaar vervoer (bus vanuit het dorpscentrum/halte dorp, trein in Herentals).