header afbeelding

Zorgaanbod

 • Gezondheidshuis PIOEN
 • Preventief werken aan meer gezondheid
 • Ontzorging van “de oude dag” met een zorg- en woon-continuüm
 • Sociale campus en lokaal dienstencentrum Sprankel! voor alle zorg- en welzijnsnoden

Wat is er al gebeurd?

 • 1 oktober 2022: opstart gezondheidshuis Pioen i.s.m. AZ Herentals, Universiteit Antwerpen, enz.
 • Grote gezondheidsbevraging i.s.m. LiCalab-Thomas More
 • Meer gezondheidspreventie en opstart BIBOPP-tool
 • Clusteren in de kinder- en jongerencampus: het jeugdcentrum, school De Knipoog, voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang en het Huis van het Kind
 • Zorgzaam wonen in het groen: haalbaarheidsstudie opgestart met provincie Antwerpen, Zonnige Kempen, PXL hogeschool en tal van experten

Waaraan verder werken?

 • Sociale campus aan het lokaal dienstencentrum Sprankel! (met ook de sociale kruidenier, tweedehandswinkel ’t Kiertje, strijkatelier, UiTPAS, Rap op Stap en Fietsbieb)
 • Andere woonvormen van de toekomst onderzoeken
  • Sociaal wonen
  • Begeleid wonen
  • Erfpachtwonen
  • Collectief wonen
  • Doorschuiven in het woningaanbod als zorg- en ondersteuningsnood verandert
  • Wonen als een dienst (ontzorging)