header afbeelding

Zorgaanbod

 • Gezondheidshuis PIOEN
 • Preventief werken aan meer gezondheid
 • Ontzorging van “de oude dag” met een zorg- en woon-continuüm
 • Sociale campus en lokaal dienstencentrum Sprankel! voor alle zorg- en welzijnsnoden

Wat is er al gebeurd?

 • 1 oktober 2022: opstart gezondheidshuis Pioen i.s.m. AZ Herentals, Universiteit Antwerpen, enz.
 • Grote gezondheidsbevraging i.s.m. LiCalab-Thomas More
 • Meer gezondheidspreventie en opstart BIBOPP-tool
 • Clusteren in de kinder- en jongerencampus: het jeugdcentrum, school De Knipoog, voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang en het Huis van het Kind
 • Zorgzaam wonen in het groen: haalbaarheidsstudie opgestart met provincie Antwerpen, LeefGoed, PXL hogeschool en tal van experten

Waaraan verder werken?

 • Sociale campus aan het lokaal dienstencentrum Sprankel! (met ook de sociale kruidenier, tweedehandswinkel ’t Kiertje, strijkatelier, UiTPAS, Rap op Stap en Fietsbieb)
 • Andere woonvormen van de toekomst onderzoeken
  • Sociaal wonen
  • Begeleid wonen
  • Erfpachtwonen
  • Collectief wonen
  • Doorschuiven in het woningaanbod als zorg- en ondersteuningsnood verandert
  • Wonen als een dienst (ontzorging)
 • Woon- en zorgas
  • In het kader van het vergroeningsverhaal in Vorselaar willen we het gemeentepark doortrekken tot aan de Schranshoeve. Deze groene verbinding kan de inwoners een kwalitatieve gezonde ontmoetingsplek en een trage doorsteek die aanzet tot bewegen, duurzame mobiliteit en sociaal en contact bieden.
  • Het aanbieden en laagdrempelig maken van zorg koppelen we aan deze as. Het reeds gekende en druk bezochte LDC Sprankel! wordt aangevuld met Gezondheidshuis Pioen, sociale kruidenier en tweedehandswinkel, het inclusiehuis Komaf en een ontmoetingscentrum voor de verenigingen.
  • De 8 niet-duurzame seniorenwoningen in de Diamantstraat worden vervangen door een nieuw complex met plaats voor senioren, alleenstaanden en mensen met ASS. Dit alles in een mooie dorpstuin.