header afbeelding

Samen dorp maken


In de gemeenteraad werd eind februari 2022 een belangrijk plan voor ons dorp goedgekeurd. Dat maakt mogelijk om de “school in een dorp” in de toekomst ook een beetje “een dorp in de school” te maken. We maken het mogelijk om in de toekomst ook andere functies zoals wonen, bibliotheek, openbaar vervoerspunt, enz. mogelijk te maken in het grote klooster- en scholendomein (8ha in hartje centrum). Ondertussen is daar al een tijdje een strategisch ontwerpend onderzoek voor lopende.

Het moet de aanleiding zijn op een innovatieve en toekomstgerichte manier “dorp te maken”.

 • in een publieke/gemeenschapscontext (met maatschappelijk/algemeen belang dus); om in de toekomst robuust en wendbaar keuzes te kunnen maken in het belang van het dorp, haar partners (bv. onderwijs, welzijn) en haar inwoners (participatief en coöperatief)
 • met een verregaande visie op duurzaamheid (circulair bouwen, energie en klimaat, blauwgroen netwerk)
 • moderne en collectieve visie op wonen (woonvormen, doelgroepen, coöperatief wonen, erfpacht-wonen), energie (warmtecluster, collectieve energiegemeenschap met PV-panelen), mobiliteit (autodelen, inrichting mobiliteitspunt, openbaar vervoer aan nieuw Hoppin’ punt) en zorg (zorg als dienst aanbieden, schuiven in woonaanbod cf. zorg-/ondersteuningsnood)
 • creatie van een preventief gezondheidshuis PIOEN
 • creatie van een nieuwe ontmoetingsbibliotheek in een unieke site

In een dergelijke toekomstvisie staan de woorden SAMEN en DUURZAAM centraal:

Samen:

 • coöperatieve (samenwerking, opschaling van patrimonium om slimmere keuzes te maken)
 • collectieve tuin (bv. ter hoogte van Kerkstraat en Lepelstraat)
 • een moderne dorpsbib in een unieke erfgoedsite (scholen en gemeentelijke bib)
 • samen beleid maken (voor de toekomst van Vorselaar)

Duurzaam:

 • niet bouwen wat niet moet worden gebouwd (circulair en duurzaam bouwen, zwerfruimte opzoeken, combinatie functies, meervoudig gebruik)
 • een breed scala aan woonvormen, doelgroepen en woonmogelijkheden (erfpachtwonen, coöperatief wonen, sociale huur/koop, zorgwonen)
 • groen (groene, openbare ruimte in centrum van het dorp, veel ontharding, blauwgroen netwerk)
 • energie/warmtenet (warmtecluster), energiegemeenschap (bv. PV-panelen waarvan de stroom kan worden gedeeld)
 • historische karakter en erfgoedwaarde borgen (klooster centraal stellen in het centrum)
 • visie van de Zusters verankeren (apostolaat borgen voor de komende 200 jaar)
 • op langere termijn (LT-aanpak en een sterke missie & visie voor de toekomst)

Woon- en zorgas

In het kader van het vergroeningsverhaal in Vorselaar willen we het gemeentepark doortrekken tot aan de Schranshoeve. Deze groene verbinding kan de inwoners een kwalitatieve gezonde ontmoetingsplek en een trage doorsteek die aanzet tot bewegen, duurzame mobiliteit en sociaal en contact bieden.

Het aanbieden en laagdrempelig maken van zorg koppelen we aan deze as. Het reeds gekende en druk bezochte LDC Sprankel! wordt aangevuld met Gezondheidshuis Pioen, sociale kruidenier en tweedehandswinkel, het inclusiehuis Komaf en een ontmoetingscentrum voor de verenigingen.

De 8 niet-duurzame seniorenwoningen in de Diamantstraat worden vervangen door een nieuw complex met plaats voor senioren, alleenstaanden en mensen met ASS. Dit alles in een mooie dorpstuin.

Inwoners van Vorselaar worden actief betrokken bij het proces. Dat gebeurt permanent onder de projecttitel “SAMEN DORP MAKEN”, zoals op de opendeurdag op 8 oktober 2022. Op verschillende plaatsen zijn er participatiekaartjes en een ideeënbus. Online kan je jouw ideeën insturen via info@vorselaar.be.