header afbeelding

Klooster en dorp

  • Bibliotheek in het klooster
  • Stapsgewijs evolueren naar een meer open en meervoudig gebruik in het domein (bv. muziekonderwijs, socio-culturele activiteiten, wonen, bibliotheek)
  • Duurzaam erfgoed bewaren

Wat is er al gebeurd?

  • Dorpsplan en intentieverklaring tot samenwerking met Zusters der Christelijke scholen, scholen op het domein
  • Strategisch ontwerpend onderzoek door bureau RE-ST
    op het klooster- en schooldomein
  • Europees subsidiedossier “Dorp én bib van de toekomst”

Waaraan verder werken?

  • Een toekomstgerichte bibliotheek in een erfgoedsite, dichtbij de scholen en met een functie als mini-museum over de geschiedenis van klooster, kasteel en Vorselaar
  • Verdere stappen om de visienota op het dorp verder uit te werken: collectieve energie, collectieve mobiliteit,  clusteren patrimonium en functies, creatie van andere woonvormen, toekomstplan voor schoolgebouwen en sportinfrastructuur …