header afbeelding

Duurzame mobiliteit

 • Nieuw Hoppin’punt Lepelstraat
 • Extra aanbod openbaar vervoer
 • Gedeelde mobiliteit
  (autodelen, deelfietsen)
 • Geclusterd parkeren in centrum

Wat is er al gebeurd?

 • Eerste deelwagens op centrumparking samen met Garage Kenis, Autodelen.net en IOK/Vervoerregio Kempen
 • Nieuwe halte-accommodatie (haltes) en aanleg busbaan aan Mgr. Donchelei
 • STOP-principe: vernieuwing voetpaden, extra trage wegen (en aanduiding met bordjes), actie “Vorselaar stapt & trapt”
 • Uitbreiding van het aanbod in busdiensten:
  • Derdebetalersysteem: aanmoediging busabonnement
  • Betere verbindingen met Herentals, Lier, Turnhout en sneldienst naar Antwerpen

Waaraan verder werken?

 • Een nieuwe toekomstgerichte centrumparking met aandacht voor ontharding (ruimte voor groen en water), elektrisch rijden, laadpalen, deelmobiliteit, …
 • Extra fietspaden (bv. Sassenhout, N153 Poederleeseweg, Wouwersweg/Plein)
 • Hoppin’punt centraal in het centrum (Lepelstraat) met digitale informatie en dienstverlening (deelfietsen en -auto’s, laadpalen, haltes De Lijn)
 • Autodelen in raamovereenkomst met IOK
 • “Mobiliteit als een dienst” (gekoppeld aan woonformules)