header afbeelding

Collectieve energie

 • Regenwaterproject samen met Pidpa/Hidrorio en Hidrodoe
 • Energiegemeenschap met
  PV-zonnepanelen
 • Warmtekracht (grondwarmte)

Wat is er al gebeurd?

 • Marktplein: verhardingen uitgebroken, strategische regenwateropvang (bv. Cardijnlaan/Kerkstraat) en opvang regenwater in nieuw bufferbekken onder Markt
 • Hergebruik regenwater (30.000 m┬│) door publieke gebouwen en klooster- en schooldomein
 • Opmaak van een ge├»ntegreerd basishemelwater- en droogteplan
 • Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen

Waaraan verder werken?

 • Traject met IOK: energiegemeenschap met zonnepanelen:
  bundelen van geproduceerde zonne-energie en gebruikers
 • Haalbaarheidsstudie warmtenet in Vorselaar:
  duurzame warmte (in de plaats van aardgas)
 • Gemeentelijke gebouwen aanpassen voor de toekomst conform ons klimaat- en energieplan:
  • 55% CO2-emissies tegen 2030!
 • Alle gebouwen die in de toekomst een publieke functie vervullen, aanpassen aan de energiezorgplannen van de gemeente