header afbeelding

Toelage medische redenen

Wie vanwege medische problemen (incontinentie, stoma,…) meer afval heeft, kan een jaarlijkse korting van € 30 krijgen op de Diftar-factuur.

De behandelende arts moet hiervoor een medisch attest in te vullen. Met dit medisch attest vraag je je korting aan.

De korting wordt berekend vanaf 1 januari na indienen van het attest.