header afbeelding

Landbouw

Landbouw is in Vorselaar een belangrijke bedrijvigheid. Er zijn nog relatief veel gezinnen die beroepshalve zich volledig op de landbouw richten. Ook zorgen de aanwezige landbouwgronden mee voor het natuurlijke karakter van de gemeente. De landbouwgronden beslaan meer dan de helft van de niet-bebouwde gronden in Vorselaar. 

Daarom ondersteunt de gemeente de landbouw. Onze eigen milieudienst biedt een gratis analyse van de landbouwgrond aan. Indien nodig voorziet de gemeente subsidies voor strooikalk tegen de verzuring van de gronden. Landbouwers kunnen zo streven naar een goede kwaliteit van hun akker- en weidegronden. Zo leveren ze een wezenlijke bijdrage aan een gezonde leefomgeving voor de Vorselaarse bevolking. 

Plattelandsklassen geven jongeren de kans om landbouw en het platteland op een educatieve manier te ontdekken