header afbeelding

RUP lokaal bedrijventerrein Sassenhout

De gemeente heeft samen met IOK een ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Lokaal bedrijventerrein Sassenhout” opgemaakt. Dat RUP heeft tot doel de gemeentelijke ruimtelijke visie op het bedrijventerrein Sassenhout en haar uitbreiding te verankeren.

De gemeenteraad heeft het ontwerp “RUP Lokaal bedrijventerrein Sassenhout” voorlopig vastgesteld op 4 september 2017.

Het openbaar onderzoek liep van 19 september 2017 tot en met 17 november 2017. Op basis van het advies van de GECORO heeft de gemeenteraad het “RUP Lokaal bedrijventerrein Sassenhout” definitief vastgesteld op 4 december 2017. Het “RUP Lokaal bedrijventerrein Sassenhout” is van kracht 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 22 januari 2018.

Het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening. Je kan de documenten ook online bekijken: