header afbeelding

Werken Dijkbaan-Lepelstraat


Goed nieuws, de rioleringswerken in het centrum vorderen goed! De werken in de Dijkbaan zitten op schema. We schatten dat de werken in de Dijkbaan eind april klaar zijn. Je zal dan nog wel een tijdje de grote fietsomleiding moeten volgen omdat ze nog bezig zullen zijn aan het pompstation aan de Aa. We houden jullie verder op de hoogte wanneer er meer duidelijkheid is bij Aquafin.

Op maandag 5 februari starten ‘s morgens de voorbereidende werken in de Lepelstraat. Het gaat over het gedeelte van de Goorbergenlaan tot aan het kruispunt Dijkbaan-Lepelstraat. In de tweede helft van februari starten we met de bemaling in het stukje Lepelstraat tussen de Dijkbaan en Markt. Als alles goed verloopt zouden deze werken eind september afgerond zijn.

De Lepelstraat en Dijkbaan zullen afgesloten zijn. Volg de omleiding via de Mgr. Donchelei en de Kempenlaan.

De bushaltes van de Lijn krijgen tijdelijke haltes en sommige routes wijzigen door de omleidingen: www.delijn.be/nl/content/storingen-omleidingen/verwachte-storingen-omleidingen

Meer informatie over deze werken!