header afbeelding

Werken Dijkbaan, Lepelstraat


We willen jullie langs deze weg nog even extra op de hoogte brengen over verkeershinder vanaf 22/11.
Zoals je al gemerkt hebt zijn er door de nutsmaatschappijen noodzakelijke voorbereidende werken lopende vooraf aan de geplande rioleringswerken in de Dijkbaan. Er moet een doorsteek gebeuren onder de Lepelstraat. Dit zorgt ervoor dat de toevoer van drinkwater voor heel onze gemeente gegarandeerd blijft gedurende de rioleringswerken. We zijn hiervoor steeds in overleg om de hinder voor jullie zo beperkt mogelijk te houden.

De komende werken verlopen in 2 fasen:

  • Van maandag 22/11/2021 tot en met vrijdag 26/11/2021 zijn er voorbereidende werken in het voetpad en de rijbaan. Hiervoor zal een deel van de rijbaan in de Lepelstraat en een deel in de Dijkbaan worden ingenomen. Het indraaien naar Dijkbaan is niet mogelijk. Om deze reden zal de Dijkbaan gedurende deze periode worden afgesloten (tussen Lepelstraat en Fazantenlaan). Het verkeer in de Lepelstraat zal geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten.
  • Op zaterdag 27/11/2021 moet er een doorsteek worden gemaakt onder heel de Lepelstraat. Dit is gepland op een zaterdag om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het verkeer zal op die dag worden omgeleid: komende van Herentals via Kerkstraat-Kempenlaan-Goorbergenlaan, komende van Grobbendonk via Goorbergenlaan-Mgr. Donchelei-Kerkstraat

  • De geplande afvalophalingen kunnen tijdens deze periode gewoon doorgaan.

De werken zijn noodzakelijk, maar we zijn er ons van bewust dat jullie hiervan hinder zullen ondervinden. Alvast bedankt voor jullie begrip!

Bij vragen en/of problemen kunnen jullie contact opnemen met onze dienst mobiliteit: mobiliteit@vorselaar.be, tel. 014 50 71 21

werken