header afbeelding

Kampus

De Kampus is met haar groene en speelse omgeving een multifunctioneel gebouw dat zich bevindt op Cardijnlaan 8a. Het biedt onderdak aan alle Vorselaarse particuliere jeugdwerkinitiatieven. Je vindt er de lokalen van Chiro Vorselaar en JNM Neteland. Jeugdhuis ’t Staminee heeft er zijn plaats en ook Jeugd Rode Kruis Vorselaar-Grobbendonk maakt gebruik van dit gebouw voor haar werking. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de jeugdwerking kan plaatsvinden in een veilige en comfortabele omgeving. De gemeenschappelijke lokalen worden wekelijks gepoetst en de technische dienst staat in voor eventuele herstellingen. De gemeente neemt ook de onkosten voor nutsvoorzieningen voor haar rekening.

De Kampus brengt bovendien meerdere gebruikers samen die met kinderen en jongeren werken. Ook buitenschoolse kinderopvang de Regenboog, gemeentelijke basisschool de Knipoog en speelpleinwerking Kaboem zijn er vaste gebruikers.

De Kampus is een plek in onze gemeente waar huidige en toekomstige generaties kinderen en jongeren veel tijd zullen doorbrengen in de verschillende fasen van hun leven.

Ben jij bestuurslid van een Vorselaarse erkende vereniging en wil jij gebruik maken van de polyvalente zaal van de Kampus voor een verenigingsactiviteit?

Neem dan contact op via jeugd@vorselaar.be of 014 50 71 31 om samen de mogelijkheden te bekijken.