header afbeelding

Speelpleinwerking Kaboem

kaboem


 • Speelpleinwerk = jeugdwerk

  Gemotiveerde, enthousiaste en opgeleide jongeren werken tijdens de zomervakantie een speelaanbod uit en spelen mee met de kinderen. Ze worden ondersteund door hoofdanimatoren en de speelpleinverantwoordelijke. 

  Spelen is het doel op zich, geen middel. Plezier maken is wat telt! Gewoon spelen om te spelen.

  Speelplein Kaboem is al meer dan 15 jaar een vaste waarde in de zomervakantie en een plek waar kinderen een fantastische zomer kunnen beleven.

  Alle kinderen zijn welkom, je hoeft dus niet in Vorselaar te wonen om te komen spelen op speelplein Kaboem.

 • Speelplein Kaboem is een plek waar je kan spelen, sporten, knutselen, bouwen, kokkerellen, toneelspelen, ontspannen, lezen, verkleden, voetballen, snoezelen, in de zandbak duiken, … en nog veel meer!

  We hanteren een gevarieerd en open speelsysteem met afwisseling tussen momenten van vrij spel in onze verschillende speelhoeken en begeleide keuzeactiviteiten. Op Kaboem kies je zelf wat je speelt en met wie je speelt. Ons team van animatoren staat voor jullie klaar om er een supervakantie van te maken! 

  Een dag op het speelplein ziet er als volgt uit:

  9u – 9u30inschrijven + vrij spel
  9u30-9u45kids verzamelen & speelpleindans
  9u45-10uvoorstelling (keuze)activiteiten
  10u-11u45(keuze)activiteiten + vrij spel
  12ukinderen die een halve dag komen kunnen opgehaald worden door hun ouders
  12u-12u30middageten
  12u30-13uvrij spel in hoeken
  13u-13u30vrij spel in hoeken & inschrijvingen namiddag
  13u30-13u45kids verzamelen & voorstelling (keuze)activiteiten
  13u45-15u30(keuze)activiteiten + vrij spel
  15u30-16uvrij spel in hoeken
  16ukinderen worden opgehaald, kinderen die ingeschreven zijn in de naopvang worden naar BKO gedaan
  Tot 16u30naopvang resterende kinderen met vrijspel

  Tienerwerking

  Kaboem! heeft ook een eigen tienerwerking. Je bent een tiener als je 10 jaar wordt of bent in 2023, tot en met het jaar waarin je 15 jaar wordt.

  Er zijn steeds 2 tieneranimatoren. We werken iedere week met vaste tieneranimatoren zodat tieners echt een vertrouwensband kunnen opbouwen met hun animator.

  De uitvalsbasis en verzamelplek voor de tieners blijft het speelplein.

  Een dag van de tieners ziet er zo uit:

  9u-9u30Tieners kunnen zich aanmelden op de speelplaats
  9u45-12uActiviteit
  12uMogelijkheid tot vertrekken
  12u-12u30Eten zoveel als mogelijk in openlucht.
  12u30-13u30Vrij moment op speelplaats
  13u-13u30Mogelijkheid om aan te melden op de speelplaats
  13u45-15u45Activiteit
  15u45-16uInformele evaluatie – wat vonden de tieners van de afgelopen dag?
  16uMogelijkheid tot vertrekken (indien toestemming van ouders om alleen het speelplein te verlaten (i-Active, mondeling, briefje ouders)
  Tot 17uNaopvang op het speelplein met vrij spel

  De tieners vormen in principe een aparte groep, ze worden bevraagd en krijgen inspraak rond hun activiteiten.

  Verder wordt er niet met aparte groepen gewerkt dus vriendjes kunnen altijd samen spelen.


 • Deelname speelpleinwerking:

  – 9u-16u: € 5
  – 9u-13u30: € 3
  – 12u-16u: € 3

  Uitstappen:

  Voor de uitstappen is het mogelijk dat bovenop het dagtarief een bijkomende vergoeding moet betaald worden. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de reële kost van de activiteit aan de gemeente. In deze prijs is alles inbegrepen: een tof dagprogramma op het speelplein, ervaren begeleiding en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

  Speelplein Kaboem is een UiTPAS activiteit. Heb je een UiTPAS met kansentarief betaal je slechts 20% van de deelnameprijs.

  Voor kinderen tot 14 jaar wordt er jaarlijks een fiscaal attest opgemaakt. Dit zenden wij je tijdig toe zodat je het kan toevoegen bij je belastingaangifte.

  Na de zomervakantie ontvang je van ons ook een mutualiteitsattest, hiermee kan je ook een terugbetaling krijgen van het ziekenfonds.

  Alle verschuldigde bedragen worden gebundeld op één gezamenlijke, maandelijkse afrekening die je zal ontvangen na afloop.


 • De speelpleinwerking wordt georganiseerd in gemeenteschool De Knipoog (Cardijnlaan 10). Soms gaan we ook spelen op verplaatsing en maken we een uitstapje naar bvb. het aanliggende speelbos in de Dreef, het sportcentrum, etc.

  De animatoren zijn steeds bereikbaar op de speelplein-GSM, tel. 0492 13 81 81.


 • Dit blijft nog eventjes geheim. Op zondag 2 april kan je in de voormiddag al eens een kijkje komen nemen op ons vernieuwde speelplein tijdens onze Curieuzeneuzendag.


 • Speelplein Kaboem is gemakkelijk bereikbaar te voet of met de fiets.

  Kinderen zijn welkom van 9u tot 16u. Ze kunnen een hele dag blijven en ’s middags lunchen op het speelplein. Men kan er ook voor kiezen om ’s middags aan te melden of te vertrekken. Dat kan ofwel om 12u stipt, ofwel tussen 13u en 13u30. Indien u na 13u vertrekt, of indien je een hele dag blijft, moet je kind zeker een lunchpakket meebrengen. ’s Ochtends kan je aanmelden op het speelplein tussen 9u en 9u30. ’s Avonds kan je je kind ’s ophalen om 16u.

  De tijdstippen van brengen en ophalen moeten gerespecteerd worden. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden op voorwaarde dat dit vooraf gemeld wordt aan de hoofdanimator en er een gegronde reden is.

  Van 7u tot 9u en van 16u tot 18u30 kunnen kinderen tot 12 jaar terecht in kinderclub De Regenboog. De kinderen die naar het speelplein komen en ook in voor- en/of naopvang zitten bij de kinderclub, worden hier om 9u opgehaald door de animatoren en om 16u weer teruggebracht.


 • Alle kinderen die naar de lagere school of de eerste 3 jaren van het middelbaar onderwijs gaan, zijn welkom op speelpleinwerking Kaboem! Kinderen mogen dus komen vanaf de zomervakantie vlak voordat zij naar het eerste leerjaar gaan. Kleuters kunnen terecht in kinderclub De Regenboog. Tieners worden opgevangen tot en met de schoolvakantie voordat zij naar het 4de middelbaar gaan.


 • Op speelplein Kaboem is er geen inschrijvingslimiet. Voor de uitstappen werken we wel met een maximum aantal inschrijvingen.


 • Om deel te nemen aan de speelpleinwerking dient men vooraf te registreren via i-Active

  De inschrijving voor deelname aan de speelpleinwerking gebeurt dagelijks ter plaatse. Je hoeft dus niet op voorhand te reserveren. Bij aankomst op het speelplein wordt elk kind geregistreerd als zijnde aanwezig. Wanneer een kind het speelplein verlaat, wordt het opnieuw geregistreerd als afwezig. Zo weten de animatoren op elk ogenblik welke en hoeveel kinderen aanwezig zijn. Opgelet: Iedere zomer maken we enkele daguitstappen. Voor deze uitstappen moet je wel vooraf inschrijven!

  Voor- en naopvang via BKO De Regenboog moet je ook op voorhand registreren.

  Wanneer je kind tijdens de speelpleinwerking zelf ziek wordt, blijf je het inschrijvingsgeld voor het begonnen dagdeel verschuldigd.

  Voor de uitstappen wordt vooraf ingeschreven. Annuleren is mogelijk tot ten laatste 7 dagen voor de dag van de uitstap. Wie annuleert na deze termijn of niet verwittigt, blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd.

  Enkel in geval van ziekte van kind of ouders is het mogelijk te annuleren tot de ochtend voor de aanvang van de uitstap zonder dat het inschrijvingsgeld verschuldigd blijft, op voorwaarde dat deze afwezigheid gestaafd wordt door middel van een doktersattest. Ook hier geldt dat wanneer je kind tijdens de activiteit zelf ziek wordt, je het inschrijvingsgeld voor die dag verschuldigd blijft.


 • Kinderen mogen zichzelf zijn (zot doen, speels zijn, grenzen aftasten, …) maar ze moeten het speelpleinteam respecteren!

  Kinderen moeten beleefd zijn en respect tonen t.o.v. elkaar, het animatieteam, het materiaal en de locatie: niet schelden/vechten/pesten, anderen accepteren zoals ze zijn, niemand uitsluiten, materiaal opruimen, lokalen proper achterlaten, …

  Kinderen ruimen op voor ze met iets anders spelen (of wanneer ze op uitstap) of naar huis vertrekken. Alles proper! De toiletten zijn geen speelplaats dus niet met toiletpapier en/of wc- rolletjes spelen, doorspoelen en handen wassen. De handen worden ook gewassen voor het eten.

  Kinderen gaan dus in principe niet alleen naar buiten of binnen. Soms kan dit uiteraard wel (bvb. naar het toilet gaan, materiaal gaan nemen), maar zij melden dit vooraf aan de animatoren.

  Kinderen mogen niet op de goals klauteren of hieraan bengelen.

  Kinderen gebruiken geen GSM op het speelplein. Wanneer we dit opmerken, vragen we om de GSM op te bergen of tijdelijk af te geven.

  Kinderen nemen geen eigen speelgoed of gadgets mee naar het speelplein. Wanneer we dit opmerken, vragen me om het speelgoed op te bergen of nemen we het tijdelijk af.

  Ouders en kinderen moeten de tijdstippen van inschrijven en ophalen respecteren. We zijn hier consequent in. Wie te laat is, komt niet meer binnen. Als een kind alleen aankomt en te laat is, sturen we het enkel terug als de ouders thuis zijn. Als de ouders niet thuis zijn, bellen we hen op.


 • We raden aan om tijdens onze Curieuzeneuzendag op 2 juli al een keertje kennis te komen maken met onze werking. Tijdens deze dag kan je samen met je kind kennismaken met de locatie, de speelpleinverantwoordelijk en enkele animatoren.

  We werken met een relatief kleine animatorenploeg waardoor er heel nauw samengewerkt kan worden en nieuwe kinderen de eerste momenten ook goed opgevolgd kunnen worden.

  Wij willen de ouders zoveel mogelijk bij de werking van het speelplein betrekken en hen zo goed mogelijk informeren. Tenslotte zijn ouders de belangrijkste opvoeders en hebben ze alle belang bij een kwalitatieve opvang en vrijetijdsbesteding van hun kind. Daarom zijn we voorstander van een open communicatie. Enerzijds vinden we het belangrijk dat ouders meedenken, advies geven, vragen stellen, … rond het beleid en de kwaliteit van de speelpleinwerking. Ook wanneer er zich thuis belangrijke incidenten of gebeurtenissen hebben gesteld die het gedrag van je kind op ons speelplein kunnen beïnvloeden, hebben we graag dat je ons hiervan op de hoogte brengt. Dan kunnen wij hier rekening mee houden. Bij brengen haalmomenten staat onze begeleiding altijd open voor vragen, mededelingen en suggesties.


 • Speelpleinwerking Kaboem wil inspanningen leveren om zich open te stellen voor alle kinderen. Dat wil zeggen dat we in principe ook kinderen met een beperking die specifieke zorg vereisen, een kans willen geven. In dit geval vragen we ouders wel om tijdig, zo vroeg mogelijk voor aanvang van de zomer, contact op te nemen met de coördinator. Samen zoeken we dan uit wat mogelijk is. In overleg met de ouders en de animatoren maken we afspraken over de manier waarop we speelpleinwerking zullen proberen aan te bieden. Indien nodig wordt hier een externe zorgverlenende instantie bij betrokken.


 • Speelpleinwerking Kaboem! wordt ingericht door lokaal bestuur Vorselaar. De coördinatie is in handen van Sanne Horemans. Zij is te bereiken op het gemeentehuis: Jeugddienst, Sanne Horemans, Markt 14, 2290 Vorselaar – 014 50 71 14 – jeugd@vorselaar.be.

  De kinderen worden opgevangen door een team ervaren animatoren. Een hoofdanimator leidt alles in goede banen. Je krijgt iedere dag vertrouwde gezichten te zien. Op het speelplein is een GSM aanwezig zodat u de animatoren steeds kan bereiken, tel. 0492 13 81 81. Per week zijn er 7 animatoren, waarvan steeds één iemand de functie van hoofdanimator op zich neemt. Wekelijks is er ook een vice-hoofdanimator aangeduid, die ondersteuning biedt aan de hoofdanimator waar nodig en ook betrokken wordt bij de aansturing van het animatorenteam en eventuele andere taken.

  Er zijn elke week ook 2 tieneranimatoren die zich specifiek met de tienerwerking bezig houden.

  We besteden veel aandacht aan de fysieke veiligheid van onze kinderen. Toch bieden we binnen dat kader ook risicovol spel aan.


 • De coördinatie is in handen van Sanne Horemans. Zij is te bereiken op het gemeentehuis:

  Jeugddienst, Sanne Horemans, Markt 14, 2290 Vorselaar
  014 50 71 14 – jeugd@vorselaar.be

  Het speelplein zelf is bereikbaar op de speelplein GSM, het nummer is: 0492 13 81 81.


 • Wij willen de ouders zoveel mogelijk bij de werking van het speelplein betrekken en hen zo goed mogelijk informeren. Tenslotte zijn ouders de belangrijkste opvoeders en hebben ze alle belang bij een kwalitatieve opvang en vrijetijdsbesteding van hun kind. Daarom zijn we voorstander van een open communicatie. Enerzijds vinden we het belangrijk dat ouders meedenken, advies geven, vragen stellen, … rond het beleid en de kwaliteit van de speelpleinwerking. Ook wanneer er zich thuis belangrijke incidenten of gebeurtenissen hebben gesteld die het gedrag van je kind op ons speelplein kunnen beïnvloeden, hebben we graag dat je ons hiervan op de hoogte brengt. Dan kunnen wij hier rekening mee houden.

  Onze begeleiding staat altijd open voor vragen, mededelingen en suggesties. Anderzijds proberen we zelf ook zoveel mogelijk mee te delen aan ouders zodat alle moeilijkheden te allen tijde kunnen besproken worden. In dit geval proberen we samen met de ouders naar een passende oplossing te zoeken.


 • Speelplein Kaboem! heeft een Facebook-pagina en een Instagram-pagina waar we foto’s op publiceren.

  – Facebook: https://www.facebook.com/SpeelpleinKaboem
  – Instagram: speelpleinkaboem

  Bij het aanmaken van je account moet je aangeven of er van jouw kind foto’s mogen genomen worden of niet.


 • Alle kinderen en de begeleiding zijn tijdens de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De polissen liggen ter inzage op het gemeentehuis. Wanneer er zich een ongeval voordoet, bezorgen wij jou meteen een aangifteformulier. Dit moet gedeeltelijk worden ingevuld door de behandelende arts en de ouders. Na afloop moet je dit zo snel mogelijk terug bezorgen op de jeugddienst of het speelplein. Wij sturen het vervolgens op naar onze verzekeringsmaatschappij. Je ontvangt van de verzekeringsmaatschappij een dossiernummer en bezorgt hen na afloop gebundeld je betalingsbewijzen.

  Bij levensbedreigende situaties wordt eerst 112 gebeld en daarna de ouders of de contactpersoon in nood die doorgegeven is bij het aanmaken van het account.