header afbeelding

Jeugdcentrum

Het gemeentelijke jeugdcentrum bevindt zich op Cardijnlaan 8a en biedt onderdak aan alle Vorselaarse particuliere jeugdwerkinitiatieven. Je vindt er de lokalen van Chiro Vorselaar en JNM Neteland. Jeugdhuis ’t Staminee heeft er zijn plaats en ook Jeugd Rode Kruis Vorselaar-Grobbendonk maakt gebruik van het jeugdcentrum voor haar werking.

Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de jeugdwerking kan plaatsvinden in een veilige en comfortabele omgeving. De lokalen worden wekelijks gepoetst en de technische dienst staat in voor eventuele herstellingen. De gemeente neemt ook de onkosten voor nutsvoorzieningen voor haar rekening.

Naast het jeugdcentrum bevinden zich de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang (de Regenboog), het repetitielokaal (het Rockhok) en de gemeentelijke lagere school (de Knipoog), eveneens de locatie van speelpleinwerking Kaboem.