header afbeelding

Sociaal huisvestingsbeleid: een prioriteit in Vorselaar


Meer en betere sociale huisvesting: het is één van die grote maatschappelijke uitdagingen. Lokale besturen worden alsmaar belangrijker in dat domein. Vorselaar is daarvan overtuigd en maakt er al jaren een belangrijke prioriteit van in het beleidsplan. (Pro)actief werken en toekomstgericht plannen is belangrijk … maar ook op het terrein elke dag weer werken aan het woonbeleid en elke koppelkans grijpen om de link te maken met andere beleidsdomeinen (welzijn, ruimtelijke ordening, blauwgroen, gezondheid): dat zijn belangrijke aspecten van het sociale woonbeleid!

De voorbije jaren zijn al heel wat innovatieve projecten opgezet (bv. Nieuwstraat, Huis Van Bockstal) en ook de komende maanden staan nog grote projecten op stapel. Dat is allemaal het resultaat van een verregaande en positieve samenwerking met de nieuwe woonmaatschappij LeefGoed.

Kom meer te weten over ons sociaal huisvestingsbeleid!