header afbeelding

Schade aan teelten


Door de hevige regenval van 14 tot 16 juli 2021 en 24 tot 26 juli 2021 is het mogelijk dat je teelten schade hebben geleden. Je kunt de schade melden bij het Rampenfonds. Dit is noodzakelijk voor een eventuele erkenning als ramp door de Vlaamse Regering. Wil je voor de aanvraag beroep doen op een schattingscommissie? Vraag dit aan voor 9 augustus.

Schade melden om het schadelijk weersfenomeen te laten erkennen als ramp

Mogelijk hebben je teelten door de uitzonderlijk hevige regenval van 14 tot 16 juli 2021 en van 24 tot 26 juli 2021 schade geleden. Je kunt de geleden schade melden via het digitaal loket van het Rampenfonds. Dit is noodzakelijk voor een eventuele erkenning van de ramp door de Vlaamse Regering.

  • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds.
  • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen.
  • Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.

Brede weersverzekering

Indien je een brede weersverzekering hebt afgesloten, is het aangeraden om zo snel mogelijk de geleden schade te melden aan je verzekeraar.

Momenteel bevinden we ons in een overgangsperiode van 5 jaar voor de schadevergoeding voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten (tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024). Dit wil zeggen dat je sinds 1 januari 2020 als landbouwer in de meeste gevallen geen schadevergoeding meer krijgt voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering. Het bedrag van de tussenkomst neemt elk jaar af. Meer info vind je op www.vlaanderen.be

Natuurramp erkend? Dien een aanvraag voor schadevergoeding in

Als de natuurramp erkend is door de Vlaamse Regering en je aan de voorwaarden voldoet, kun je een aanvraag tot gedeeltelijke schadevergoeding indienen. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal via de webpagina van de Vlaamse overheid.

Schadecommissie 

Als je voor deze aanvraag of voor je belastingaangifte (voor landbouwers die hun belastingaangifte doen op basis van de landbouwforfaits) beroep wenst te doen op een schattingscommissie, kun je een bezoek via het formulier ‘Aanvraagformulier schattingscommissie‘ aanvragen.

De gemeente Vorselaar zal de schattingscommissie begin september samenroepen om de schade vast te stellen.

Om het dossier in te dienen zijn volgende gegevens nodig:

Dien voor 9 augustus je aanvraag in bij nele.vleugels@vorselaar.be.

Of geef je dossier voor 9 augustus af aan de balie van het gemeentehuis tav. Nele Vleugels.