header afbeelding

Parkeerregels in het centrum


Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt bij een heraanleg van straten consequent voorzien in verkeersaanpassingen: een smaller wegprofiel, zone 30, soms een verbod op zwaar verkeer, soms straten die doodlopend zijn, enz. Dat zijn beslissingen die alle gemeenten maken en ook volledig in lijn zijn met de visie op beleid die ook de Vlaamse en provinciale overheid mee voorstaat. De visie en beleidsplannen over mobiliteit kan je hier lezen.

Vooral in hartje dorpscentrum wordt er consequent gekozen om de zwakke weggebruikers meer op de voorgrond te plaatsen. Een centrum wordt niet meer ontworpen voor doorgaand verkeer. Overal wordt consequent zone 30 ingevoerd, soms zelfs fietsstraten (waar je verplicht achter de fietsers moet blijven). Smalle wegprofielen, meer groen en kleinschaligheid zorgt voor een leefbaar en veilig centrum maar dan moeten ook keuzes worden gemaakt. Lang parkeren (bv. studenten, bezoekers) gebeurt dan op de centrumparkings en straten buiten het centrum en ook het parkeren in de straten zelf moet dan veilig en zichtbaar worden ingericht.

Daarom plaatsten we eind vorig jaar al een nieuw verkeersbord in o.a.

  • Kerkstraat/Kuiperstraat (bv. de twee plaatsen t.h.v. het postkantoor/parking Tip)
  • Kempenlaan: alle plaatsen vanaf Kerkstraat tot aan kruispunt Goorbergenlaan
  • Enkele parkeerplaatsen op Sassenhout (t.h.v. de bushalte)
  • Nieuwstraat: deel tussen Markt en Merellaan
  • Riemenstraat/Dennenlaan
  • Boulevard: alle parkeerplaatsen tussen Goorbergenlaan en Kuiperstraat

Deze info gaven we al via de Info Vorselaar, maar de wijkpolitie merkt dat nog heel wat mensen zich niet bewust zijn van dat nieuwe bord. Het bord E9B voorziet dat parkeren uitsluitend toegelaten is voor kleinere voertuigen. Motorfietsen, personenauto’s, minibussen en auto’s voor dubbelgebruik zijn toegestaan: dus GEEN bestelwagens, camionettes, mobilhomes en lichte vrachtauto’s.

De parkeerplaatsen zijn bewust maximaal behouden (en soms zelfs extra gecreëerd zoals in Cardijnlaan/Mgr. Donchelei), maar wel enkel voor kleinere wagens. Gelieve hiermee rekening te houden. De komende weken zal hier extra toezicht op worden uitgeoefend door onze wijkpolitie.