header afbeelding

Marktplein FAQ

1. De Nieuwstraat wordt een éénrichtingsbaan. Geldt dit voor de hele straat?  

De enkele rijrichting in Nieuwstraat betreft enkel het eerste stukje vanaf het gemeentehuis tot aan Merellaan/Ninfea. Daardoor kan Merellaan nog heen en terug rijden (anders zou er meer verkeer door Veldstraat komen) en kunnen mensen in (het lange deel van) de Nieuwstraat gewoon rijden in alle richtingen zoals nu al de gewoonte is. Na aanleg van het gemeentepark kan je eenvoudig en veilig te voet of met de fiets een trage weg volgen vanaf de grote parking of tegenover de Veldstraat tot op het marktplein.

2. Kunnen fietsers in de Nieuwstraat wel in 2 richtingen rijden over de hele lengte?

Fietsers hebben voor dat korte stukje enkelrichting in de Nieuwstraat maar liefst 4 nieuwe alternatieven langs alle kanten: 1. een trage verbinding via Kabienstraat (waar geen auto’s meer mogen in- en uitrijden via Markt – veel veiliger voor voetgangers & fietsers dus), 2. een nieuwe pad via het gemeentehuis & het gemeentepark, 3. een nieuwe oversteek aan kruispunt Veldstraat/Nieuwstraat richting het gemeentepark (links naast kinderopvang/Sprankel) en 4. een nieuw padje tussen de Merellaan & Huis Van Bockstal.

3. Waar is precies de plaats van de fietsers op de Markt? Of is de geplaveide strook voor het gemeentehuis ook bedoeld voor fietsers? Als ik uit de Kabienstraat kom, kan ik dan direct links fietsen richting gemeentehuis of is deze ‘weg’ enkel bestemd voor voetgangers?

Fietsers kunnen via alle trage verbindingen (3/4 nieuwe padjes) passeren, op het hele plein (vrij van verkeer) en de weg voor de Markt/gemeentehuis (geen verkeer, wel verhard voor voetgangers en fietsers) gebruiken. Je kan met de fiets inderdaad meteen de pad langs en voor het gemeentehuis gebruiken om bv. naar het gemeentehuis of de banken door te steken. Overal waar zwakke weggebruikers de rijweg kruisen, worden oversteekplaatsen en zebrapaden voorzien. Indien ze echt op de hoofdas moeten rijden, moeten fietsers gewoon vermengen met het verkeer. Dat is een basisregel in wegcode. Zeker in zone 30 en 50 moeten fietsers vermengen met autoverkeer. Net dat zorgt voor vertragend verkeer (auto’s moeten zich aanpassen). Aparte fietspaden in een centrum voorzien, is tegen de regel in … want dan geef je automobilisten net een vrijgeleide om sneller te rijden. Dat is gelijkaardig in het centrum nu. Nieuw is wel dat op Markt en Lepelstraat een zone 30 wordt ingevoerd na heraanleg, waardoor trager en veiliger verkeer kan worden afgedwongen.

4. Als ik van de Dennenlaan kom en ik wil bv. naar de slager, moet ik in de andere rijrichting parkeren. Draaien in de drukke Riemenstraat is een huzarenstukje.  Met de huidige plannen moet ik via de Kerkstraat rond de kerk draaien? Ik begrijp wel dat je beter met de fiets winkelt maar dat is niet altijd een optie.

Dat is een punt maar op dat vlak moeten we de mensen samen aanleren om meer de fiets te gebruiken voor korte afstanden. Daar moeten we samen een lans voor breken. Er is in ieder geval evenveel plaats in Riemenstraat. Meer nog: we moedigen daar samen met de handelaars ook de parking vooraan op Oostakker aan (en dan is er geen probleem meer) en ook het kort parkeren is daar ingevoerd. De ligging van de parkeerstrook daar verandert niet. Er kunnen zeker ook evenveel mensen via het centrum komen (en die staan meteen op de juiste plaats). Er is ook een inrijzone recht tegenover begrafenisondernemer … en met ook de ‘kort parkeren’-plaatsen en de plaatsen vooraan de Oostakker (en dan moet je niet keren, zelfs als je uit Dennenlaan komt), is er voldoende alternatief.

5. Waar kan ik parkeren in de toekomst?

We doen meerdere inspanningen om koning auto niet meer te bevoordelen. We moeten met zijn allen wel een switch maken. Door veilige paden te creëren voor de ‘zwakke weggebruiker’ zullen de inwoners ongetwijfeld sneller met de fiets of te voet de kortere verplaatsingen maken. De Markt wordt een kwalitatieve ontmoetingsplaats met aanplantingen, zitbanken, enz. We vervangen de grijze betonnen zone door een aangenaam en groen plein, dat vlot bereikbaar wordt voor fietsers en voetgangers dankzij de verschillende trage wegen en paden die vanuit meerdere richtingen rechtstreeks op het marktplein uitkomen.

Voor wie echter toch met de auto komt is er geruststellend nieuws: in de Nieuwstraat worden 14 extra parkeerplaatsen voorzien tussen het gemeentehuis en de Merellaan. Er zal dan plaats zijn voor 21 parkeerplaatsen met parkeerplaatsen voor mindervaliden het dichtst tegen de Markt.

Verder is er nog de mogelijkheid om op de al beschikbare parkeerplaatsen te parkeren (rond de kerk, in de Kerkstraat, de Cardijnlaan, Oostakker,…). Daar zijn de beschikbare plaatsen de voorbije jaren nog toegenomen. Parkeren op de grote parking naast de bib zal ook gemakkelijker zijn omdat je kan doorsteken via het nieuwe gemeentepark waardoor je onmiddellijk op de markt komt.

Door het bestaan van de blauwe zone en enkele plaatsen voor kort parkeren is er overdag meestal voldoende parkeerplaats in de straten rond de Markt in de nabijheid van de handelszaken.

6. Kunnen de bomen zeker worden behouden?

In dit mobiliteitsscenario waarbij de weg aan de kant van het klooster komt te liggen, kunnen de huidige bomen allemaal behouden in dit scenario. Er zal zelfs plaats komen voor extra aanplantingen van groen en dit zal in samenwerking gebeuren met een landschapsarchitect.

In een ander scenario zullen er toch verschillende bomen moeten verdwijnen wat niet de bedoeling is, deze bomen horen bij ons erfgoed. (Frankisch plein).

7. Ik neem elke dag het openbaar vervoer. Waar zullen de bussen dan staan en zijn er fietsstallingen en overdekte wachthokjes voorzien?

De bushaltes zullen naar de Lepelstraat verhuizen. In het begin van de Lepelstraat zullen er 2 haltes komen waar de bussen kunnen “uitvoegen” om passagiers te laten op- of afstappen. Hier zullen ook fietsenstallingen en overdekte zitplaatsen voorzien zijn.
Bij het verlaten van de bus kan je je weg veilig verderzetten op de bredere voetpaden zoals aan huis van Bockstal (waar het nu nog smal is). Aan de kant van Thomas More kom je terecht in een brede wandelboulevard, waar je dan ook langs de nieuwe blokken kan doorsteken naar de school zodat de leerlingen niet moeten rondwandelen langs de markt.
De opstelling van de bushaltes zal beter zijn omdat er vanaf 2021 nieuwe verbindingen van de snelbus naar Antwerpen en een nieuwe buslijn naar Turnhout komt in Vorselaar. Bovendien worden het verhoogde, moderne bushaltes zodat de reizigers vlotter en veiliger kunnen op- of afstappen.

Door de bushaltes te verhuizen naar de Lepelstraat verdwijnt tevens een gevaarlijke verkeerssituatie voor het gemeentehuis, waar bussen vaak het verkeer ophouden.

8. Ik vind het erfgoed ook belangrijk. Blijven die elementen zeker behouden?

Alle erfgoedelementen zullen zeker behouden worden op het nieuwe marktplein. Meer nog: er komt er zelfs 1 extra bij: een historische dorpspomp. Momenteel is er een project bezig om deze terug te maken en er een historische toets aan te geven die de knipoog brengt naar de geschiedenis van Vorselaar.

Het monument van de vrede zal op het binnenplein voor de ingang van het gemeentehuis een nieuwe plaats krijgen waar deze beter tot zijn recht gaat komen.
De bomen horen hier zeker ook bij en in dit scenario kunnen ze allemaal behouden blijven. (Frankisch plein).

De kaak zal extra gefundeerd worden en meer in de kijker geplaatst worden door middel van extra belichting en wordt eenvoudiger bereikbaar.

9. Is er aan water gedacht?

Water zal een centraal element worden: zowel op het nieuwe marktplein, aan de inkomzone van het gemeentehuis én achteraan in het nieuwe gemeentepark.

Momenteel lopen er gesprekken met Pidpa om een regenwaterproject te verwezenlijken onder het marktplein, zo kunnen we het water terug herbruiken die in de verschillende zones gebruikt wordt.
Hiervoor zal geen drinkwater gebruikt worden. Er zullen speelse elementen met circulair water voorzien worden en hiermee komen we tegemoet aan de wensen van de kindergemeenteraad.

10. Waarom moeten we eigenlijk “ontharden”?

Om meer groen in de dorpskern te realiseren is het nodig om te ontharden. Momenteel is er op de markt veel te veel verharding. De grijze zone wordt vervangen door een kwalitatieve groene zone met aandacht voor rustpunten en biodiversiteit. Door de jarenlange te lage stand van het grondwater is de roep in gans Europa bijzonder krachtig om zoveel mogelijk te ontharden. Vorselaar wil ook hierin een voortrekkersrol spelen. In totaal ontharden we ruim 3.900 m². We hebben hiervoor ook subsidies ontvangen van de overheid als steun voor ons kwalitatief onthardingsproject.

11. Kunnen er ook nog evenementen plaatsvinden op de Markt?

Hier wordt zeker rekening mee gehouden zodat evenementen kunnen (blijven) doorgaan op het vernieuwde marktplein. Aan de kant van de bewoners zal een verharding komen waar er eveneens wagens kunnen staan (foodtrucks, kramen, …). De inrichting van het groen zal hier ook op worden afgestemd. Naast de bestaande activiteiten zoals de openluchtfilm en ‘Lekker op de Met’ nodigt het verfraaide plein ongetwijfeld uit tot nieuwe initiatieven.

12. Waarom de weg niet langs de kant van de banken en het gemeentehuis?

Hier spelen meerdere factoren mee die de keuze om de weg toch langs het klooster te laten lopen, te verantwoorden. Er is veelvuldig over nagedacht in overleg met mobiliteitsexperten, de Vlaamse overheid, bewoners, politie, enzovoort. Door geen verkeer langs de kant van het gemeentehuis toe te laten:

  • verbeteren we de leefbaarheid van de bewoners van de Markt (in het andere scenario komen bewoners pal terecht op een tweerichtingsweg, niet veilig voor gezinnen met kinderen);
  • moeten er geen bomen verdwijnen (in het andere scenario moesten de bewoners aan de westzijde verdwijnen omdat die kant te smal is om in twee richtingen bussen en zwaar vervoer te laten kruisen);
  • profiteren we volop van de zongerichtheid (de zijde tegen het klooster ligt in de schaduw, de zon is vooral op het plein – tegen de kant van het gemeentehuis te vinden);
  • is het veiliger voor de zwakke weggebruikers die uit de trage wegen komen (omdat deze dan mooi aansluiten met het nieuwe marktplein: vanuit Kabienstraat, padje huis van Bockstal, pad vanuit gemeentepark).

In de toekomst is dit ook een mooie opportuniteit voor de horeca om een zongericht terras te kunnen maken vlakbij hun zaak. Bovendien kan uitzonderlijk de nieuwe pad langs de woningen gebruikt worden voor o.a. grotere leveringen, bij huwelijken of door de hulpdiensten.

13. Wat gebeurt er met de vervuilde zinkassen onder het Marktplein?

Hierover hebben we al uitgebreid gesproken met OVAM, experten en de Vlaamse overheid. Wed willen deze historische milieuvervuiling (de zink- en vliegassen afkomstig van de fabrieken van Olen & Balen werden ruim 50 jaar geleden massaal opgevoerd onder de Kempense pleinen en straten) tot het verleden te laten behoren. Dat kost de gemeente bijzonder veel geld maar we moeten deze heraanleg gebruiken om die verontreiniging weg te halen voor de toekomst.