header afbeelding

Troeven van Vorselaar

Het is fijn wonen, leven én op bezoek komen in onze gemeente. Oude en nieuwe inwoners vinden elkaar in het “2290-gevoel” en weten de troeven van Vorselaar te waarderen. We willen die troeven koesteren en verder ontwikkelen. Ze zijn een ideale hefboom om bezoekers aan te trekken. Het dorpszicht en het landschap spreken tot de verbeelding. Overal waar je Vorselaar binnenkomt, te voet, met de auto of per fiets, valt het op hoe groen onze gemeente is. Vorselaar is een landelijke gemeente met veel vrije ruimte buiten de bebouwde kom. Het is prettig om er te wonen en te leven. Ook toeristisch is dit van groot belang. Veel bezoekers, zelfs van over de nabije landsgrenzen, worden aangetrokken door de fiets- en wandelmogelijkheden. Het netwerk van trage verbindingen versterkt het landelijke karakter. Extra wandelverbindingen met naburige dorpen worden een belangrijk aandachtspunt (bv. Herentals via nieuwe brug over Aa, Lille via kerkepad, Grobbendonk via Schupleer).

De horeca is een belangrijke partner in het bruisende dorpsleven en verdient steun bij het ontwikkelen van activiteiten. Streekproducten en lokale producten kunnen hier een rol in spelen.

De landbouwgronden en de door Natuurpunt beheerde natuur zijn samen goed voor de helft van de oppervlakte van onze gemeente. Dit landschap bepaalt mee de belevingskwaliteit en de toeristische waarde van onze gemeente. Het is belangrijk dat een goed beheer van de open ruimte de nodige aandacht en steun krijgt.

Het onroerend erfgoed is erg karakteristiek. Het klooster, de kerk(toren), de kapelletjes, het kasteel, de kaak, … bepalen mee de identiteit van onze gemeente. We willen hier aandacht aan besteden en volgend jaar krijgen we hiervoor al een uitgelezen kans met de viering van 200 jaar Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen. Een groot volksfeest is in de maak. Het is belangrijk om het resultaat van het feestjaar en het verzamelde religieus erfgoed te laten voortleven met de hulp van moderne media. De gemeente zal hierin alle steun verlenen. Ook het diamantverleden heeft zijn stempel op Vorselaar gedrukt en zal aandacht blijven krijgen.

Lokaal winkelen is geen vanzelfsprekendheid meer. De lokale handelaar staat door het veranderend consumentengedrag zwaar onder druk. Toch wil de gemeente initiatieven die lokaal consumeren bevorderen, mee ondersteunen. Een korte keten-aankoop, een nieuwe buurtwinkel, kleine marktformules … deze initiatieven zullen alle kansen krijgen. Vorselaar heeft geen grote industrie maar door de uitbreiding van de KMO-zone op het Sassenhout zorgen we wel voor extra ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid.

Ook het onderwijs is een grote troef. Het Kardinaal Van Roey-Instituut en Thomas More enerzijds en de gemeente anderzijds willen niet alleen elkaars infrastructuur gebruiken maar willen ook samen projecten uitwerken. Eén nieuwe belevingsbibliotheek voor alle studenten en inwoners is een opportuniteit. Samen met de leerlingen kunnen ook waardevolle projecten worden uitgewerkt (bv. TRIPLE-opleiding). Vorselaar stimuleert kunstonderwijs (i.s.m. Academie), muziekonderwijs (in KVRi), volwassenonderwijs (CVO HIK) en HBO5-opleidingen (Thomas More).

Bovenlokaal toerisme op niveau van Neteland zal de regio kunnen “vermarkten”. Eenmaal de toeristen in onze regio aangeland zijn, zullen ze met veel plezier ook een bezoekje brengen aan ons prachtige dorp. Deze ambitie wil het bestuur samen met VVV-Toerisme Vorselaar ook de volgende jaren waarmaken. Nieuwe fiets- en wandelbrochures, een app, een erfgoedspel en -borden, leerwandelingen, infozuilen in de horeca en een opwaardering van de Schranssite staan op het programma.

Beleidsartikels

Projecten

  • Aandacht en ruimte voor ondernemers met een aparte werkgroep “lokale economie”, een nieuwe KMO-zone op Sassenhout, een extra buurtwinkel, een actie “lokaal winkelen” (campagnes, meer cadeaucheques, promotie streekproducten)
  • De troeven van Vorselaar nog meer toeristisch valoriseren, oa. een eigen spel “Forsellara”, drie educatieve routes, een app en de inrichting van een toeristische erfgoedsite op de Schranshoeve