header afbeelding

Gemeenteraad van 09/11/2021

#Titel
1Gemeenteraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring
2Sofie Rombouts - Tijdelijke verhindering - Kennisname
3Chris Van Opstal - Geloofsbrieven en eedaflegging - Goedkeuring
4Audit Vlaanderen - Thema-audit "financiƫle processen m.b.t. aankopen" - Auditrapport - Kennisname
5Sanctionerend ambtenaar - Aanstelling - Goedkeuring
6Bemiddeling GAS - Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring
7Welzijnszorg Kempen - Informatieveiligheid - Samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en uitbating van een zelfstandige groepering met de naam "WZK Dienstverlening ZG" - Goedkeuring
8Intergemeentelijke samenwerking - Verslagen - Kennisname
9IOK - Agenda buitengewone algemene vergadering 17 december 2021 - Goedkeuring
10IOK Afvalbeheer - Agenda algemene vergadering 17 december 2021 - Goedkeuring
11IKA - Algemene vergadering tevens jaarvergadering 14 december 2021 - Goedkeuring
12IVEKA - Uitnodiging Algemene Vergadering 14 december 2021 - Goedkeuring
13TMVS dv - Agenda Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv 14 december 2021 - Goedkeuring
14PIDPA - Agenda buitengewone algemene vergadering 17 december 2021 - Goedkeuring
15PONTES - Buitengewone algemene vergadering 16 december 2021 - Goedkeuring
16Scholengemeenschap - Rekening schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring
17Jaarrekening - Tussenkomst gemeente in resultaat OCMW - Goedkeuring
18Gebruiks- en retributiereglement ambulante handel - Wijziging reglement - Goedkeuring