header afbeelding

Gemeenteraad van 28/04/2020

#Titel
1Gemeenteraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring
2Bekrachtiging politieverordening - Maatregelen tijdens federale fase (COVID 19) - Virtuele zitting Gemeenteraad & Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Goedkeuring
3Intergemeentelijke samenwerking - Verschillende verslagen - Kennisname
4Beleidscontract tussen gemeentelijke basisschool De Knipoog en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Stilzwijgende verlenging van de overeenkomst tot en met schooljaar 2025 - 2026 - Goedkeuring
5TMVS dv - Agenda algemene vergadering TMVS dv 16 juni 2020 - Goedkeuring
6IVEKA - Uitnodiging Algemene Vergadering 16 juni 2020 - Goedkeuring
7IKA - Agenda Algemene Vergadering 15 juni 2020 - Goedkeuring
8Rapportering financieel directeur - 2018 en 2019 - Kennisname
9Ontwerp en bouw van school- en jeugdcampus - Gunningswijze, raming en selectieleidraad voor kandidaat ontwerp- en bouwteams - Goedkeuring
10Het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Boulevard en Cardijnlaan (deel) - K-18-050 - Bestek, raming en gunningswijze - gemeentelijk aandeel - Goedkeuring
11Verkoop gemeentelijke eigendommen - Verkoop Kuiperstraat 10 en Schoolstraat 5, 7 en 9 - Goedkeuring
12Subsidie afkoppeling hemelwater - Reglement - Goedkeuring
13Energiehuis Kempen - Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Kempen - Goedkeuring
14Algemeen verkeersreglement - Aanpassingen – Goedkeuring
15Varia en mededelingen - Bespreking - Kennisname