header afbeelding

Gemeenteraad van 23/01/2024

#Titel
1Gemeenteraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring
2Intergemeentelijke samenwerkingen - Verslagen - Kennisname
3 Deelname intergemeentelijke dienstverlening - Handhaving en Ruimtelijke Ordening IOK - Goedkeuring
4 Sanctionerend ambtenaar - Aanstelling - Goedkeuring
5Halfjaarlijkse opvolgingsrapportering - Meerjarenplan - Kennisname
6Buurtverenigingen - Subsidiereglement ter ondersteuning van buurtverenigingen - Wijziging - Goedkeuring
7Retributie afgifte administratieve stukken - Reglement - Wijziging - Goedkeuring
8Retributie op het parkeren in de blauwe zone - Reglement - Wijziging - Goedkeuring
9Groepsaankoop - Nieuwe raamovereenkomst (2024) AED-toestellen en service- en onderhoudscontracten - Toetreding tot de aankoopcentrale van IOK - Goedkeuring
10Groepsaankoop Neteland - Samenwerkingsovereenkomst - leverancier software evenementen en inname openbaar domein - Goedkeuring
11Groepsaankoop - Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) - leidraad voor ontwikkeling centraal software platform met oog op aanduiding leverancier - Goedkeuring
12Algemeen verkeersreglement - Wijziging - Goedkeuring
13Vervoerregio Kempen - Regionaal Mobiliteitsplan en strategisch-MER - Kennisname
14 OMV-SHE-2022-61 - Oostakker - sectie G 179 P - Kosteloze grondafstand - Goedkeuring
15Klimaat - Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact 2022-2030 (LEKP) en Energie en Klimaatplan (SECAP) voor het jaar 2023 - Kennisname
16 Gemeentelijke basisschool - Ingebruikname van het leerplan Leer Lokaal in Gemeentelijke basisschool De Knipoog - Goedkeuring
17Varia & mededelingen