header afbeelding

Gemeenteraad van 07/11/2023

#Titel
1Gemeenteraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring
2IVEKA - Uitnodiging buitengewone algemene vergadering 12 december 2023 - Goedkeuring
3TMVS dv - Uitnodiging buitengewone algemene vergadering 12 december 2023 - Goedkeuring
4 Pontes - Uitnodiging buitengewone algemene vergadering 14 december 2023 - Goedkeuring
5Pidpa - Uitnodiging buitengewone algemene vergadering 15 december 2023 - Goedkeuring
6IOK - Uitnodiging buitengewone algemene vergadering 19 december 2023 - Goedkeuring
7IOK Afvalbeheer - Uitnodiging buitengewone algemene vergadering 19 december 2023 - Goedkeuring
8Intergemeentelijke samenwerkingen - Verslagen - Kennisname
9"Initiatief TruStone" voor lokale besturen - Engagementsverklaring - Goedkeuring
10Scholengemeenschap Lille-Olen-Vorselaar - Rekening schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring
11Bibliotheek in klooster - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring
12Groepsaankoop voor tijdelijk vaste camera's in het kader van bestrijding sluikstorten - Toetreding tot de aankoopcentrale van gemeente Olen - Goedkeuring
13Groepsaankoop - Raamovereenkomst duurzaam kantoorpapier - Toetreding tot de aankoopcentrale van IOK - Goedkeuring
14GeWOONtebreker - Ambitiehandboek groenblauwe beleving woonkernen Neteland - Goedkeuring
15Sociale huur - Nieuw toewijsmodel - Goedkeuring
16Retributie ontlenen materialen - Reglement - aanpassingen - Goedkeuring
17OMV-SHE-2020-112 - Kuiperstraat 10, 12 en 14 en Schoolstraat 5 t.e.m. 9 - sectie G 151 A3, 151 B3, 151 Y2 en 151 Z2. - Kosteloze grondafstand - Goedkeuring