header afbeelding

Gemeenteraad van 29/08/2023

#Titel
1Gemeenteraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring
2Intergemeentelijke samenwerkingen - Verslagen - Kennisname
3Woonmaatschappij LeefGoed - Voordracht kandidaat-leden wooncomité en bouwcomité - Goedkeuring
4CIPAL - Agenda buitengewone algemene vergadering 12 oktober 2023 - Goedkeuring
5Gemeentelijke eigendommen - Ruiling Lepelstraat 4 en Lepelstraat 14 - Goedkeuring
6Gemeentelijke eigendommen - Grondruil deel tuin Schransstraat 4 met deel openbaar domein - Goedkeuring
7Groepsaankoop - Raamcontracten - Toetreding telecommunicatiecontracten Vlaamse Overheid 2023 - Goedkeuring
8Groepsaankoop - Raamovereenkomst voor het huren en aankopen van waterkoelers - Toetreding tot de aankoopcentrale van IOK - Goedkeuring
9Groepsaankoop - Raamovereenkomst aangaande 'duurzame voertuigen' - Toetreding tot het uitgebreide aanbod van aankoopcentrale IGEMO - Goedkeuring
10Groepsaankoop - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diensten inzake EPC verslaggeving - Toetreding tot de aankoopcentrale van IOK - Goedkeuring
11Groepsaankoop - Stroommakelaar Kempen - Raamovereenkomst externe energiepartner voor monitoring, sturing en optimalisatie van elektriciteit - Toetreding tot de aankoopcentrale van IOK - Goedkeuring
12Omgevingsvergunning - OMV-SHE-2023-31 - Guldenpad 3-5 - Wijziging weg en wijziging rooilijnplan - Zaak van de wegen - Goedkeuring
13OMV-VV-2022-5 - Maalderstraat 56 - sectie E 33 D4 en sectie E 33 E4 - Kosteloze grondafstand - Goedkeuring
14OMV-VV-2023-2 - Klissenhoek 81 - sectie D 206 S, D 206 R en D 206 H - Kosteloze grondafstand - Goedkeuring
15Gemeentelijke basisschool - Arbeidsreglement scholengemeenschap Lille-Olen-Vorselaar - Schooljaar 2023-2024 - Goedkeuring
16Gemeentelijke basisschool - Schoolreglement De Knipoog - Schooljaar 2023-2024 - Goedkeuring
17Varia en mededelingen - Bespreking - Kennisname