header afbeelding

Gemeenteraad van 30/05/2023

#Titel
3Noodplanning - Algemeen nood- en interventieplan (ANIP) Vorselaar - Kennisname
1Gemeenteraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring
2Intergemeentelijke samenwerkingen - Verslagen - Verslagen
4IKA - Agenda algemene vergadering 29 juni 2023 - Goedkeuring
5PIDPA - Uitnodiging algemene vergadering 16 juni 2023 - Goedkeuring
6PONTES - Uitnodiging algemene vergadering 15 juni 2023 - Goedkeuring
7CIPAL - Agenda algemene vergadering 22 juni 2023 - Goedkeuring
8Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Zonnige Kempen" - Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2023 - Agenda en toekennen mandaat inzake vertegenwoordiging - Goedkeuring
9Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kleine Landeigendom Zuiderkempen" - Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2023 - Agenda en toekennen mandaat inzake vertegenwoordiging - Goedkeuring
10Intergemeentelijke verenigingen en vennootschappen - Geelse Huisvesting (op dit ogenblik Leefgoed) - Aanduiding vertegenwoordigers en voordracht kandidaat-bestuurders - Goedkeuring
11Leefgoed - Buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2023 - Agenda en toekennen mandaat inzake vertegenwoordiging - Goedkeuring
12Deontologische code - Wijziging - Goedkeuring
13Groepsaankoop - Raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het personeel - Toetreding tot de aankoopcentrale van IOK - Goedkeuring
14Fietspad Wouwersweg-Plein (Kopenhagenplan) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aannemer - Goedkeuring
15Energiehuis Kempen - Intergemeentelijke loketwerking wonen/energie - Goedkeuring
16Pilootproject gemeente Vorselaar, IOK, Autodelen.net en Kenis Share - Verlengen van aangestelde partner deelwagens - Goedkeuring
17Politieverordening - Kleine snelheidsovertredingen (GAS 5) - Wijziging - Goedkeuring
18UiTPAS Kempen: basisovereenkomst met aansluiting Kasterlee - Dossier - Goedkeuring
19Retributie sportinfrastructuur - Reglement - Aanpassing - Goedkeuring
20Varia en mededelingen - Bespreking - Kennisname