header afbeelding

Rioleringswerken Markt, Lepelstraat, Dijkbaan, Nieuwstraat, Goorbergenlaan, Hofeinde, Schoolstraat

Stand van zaken/nieuws

Nutsmaatschappijen (Jansen nv onder coördinatie van Pidpa):

 • recent uitgevoerd: huisaansluitingen Hofeinde, Lepelstraat (even zijde tussen Dijkbaan-Goorbergenlaan en deels tussen Markt-Dijkbaan), koppelingen middendruk gas en werken voor Fiberklaar in Dijkbaan.
 • vanaf 9/8: laatste deel Fiberklaar in Dijkbaan, huisaansluitingen Hofeinde-Lepelstraat
 • vanaf 16/8: aanleg nutsleidingen Lepelstraat oneven zijde Dijkbaan-Goorbergenlaan

Rioleringswerken (DCA nv):

 • Markt-Nieuwstraat: na het bouwverlof werd verder gewerkt aan aanleg kasseien en afwerking.
 • Goorbergenlaan-Hofeinde-Lepelstraat: afgelopen weken werd verder gewerkt aan aansluiten rioleringen thv Keizershofstraat, betonboord aangelegd, fundering op de rijweg Hofeinde, aanleg van riolering in Goorbergenlaan en noodzakelijke koppelingen.
  Nu wordt verder gewerkt aan de betonboord, kantstrook en plaatsen van boordstenen/goten en werken aan de riolering in Goorbergenlaan.
 • Opgelet: op 22-23-24-25/8 (afhankelijk van de weersomstandigheden) zal de asfaltering gebeuren op Markt tot en met kruispunt Riemenstraat-Kerkstraat én in de werfzone Hofeinde-Lepelstraat.
 • Meer info via “Kom meer te weten!” over omleidingen, buslijnen, werfverkeer, etc.

Kom meer te weten!

waarom werken
verloop werken
ontwerp wegen
fasering & planning
op de hoogte blijven
meer info & contact

Op 3 maart 2021 en 31 januari 2022 waren er online infomomenten over de werken in Lepelstraat, Dijkbaan, Goorbergenlaan, Markt, Nieuwstraat en Schoolstraat in Vorselaar en Hofeinde in Grobbendonk door Aquafin, Pidpa, Fluvius, de gemeente Vorselaar en Grobbendonk. Herbekijk hier de presentaties en de filmpjes van de respectievelijke infoavonden:

Waarom deze werken?

In het beleidsartikel in Info Vorselaar eind 2020 kon je al meer lezen over de vele rioleringswerken die Vorselaar de voorbije jaren grondig heeft voorbereid met alle betrokken partners. Hierdoor zal Vorselaar na alle investeringen een rioleringsgraad van 93% hebben, bij de beste van heel Vlaanderen. Dit betekent wel dat we ook voor een aantal belangrijke centrumstraten moeten doorbijten. Onvermijdelijk heeft dat veel impact op de mobiliteit en zal dat wel wat overlast met zich meebrengen. Door een gecoördineerde aanpak met alle partners werken we toekomstgericht, efficiënt en hinder- en tijdbesparend.

Aquafin legt in de Lepelstraat (tussen Keizershofstraat en Dijkbaan) en in de Dijkbaan een gescheiden rioleringsstelsel aan. Via dit project willen we het regenwater gescheiden van het afvalwater opvangen en afleiden naar de Schupleerloop en de Aa. Regenwater is relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie neemt het plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater. Bovendien kan de riool bij hevige regenbuien al dat water niet aan. www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/verloop-tijdens-de-rioleringswerken

Pidpa Hidrorio legt in de Lepelstraat (tussen Dijkbaan en Markt), in de Goorbergenlaan (tussen Lepelstraat tot net voorbij de Keizershofstraat), ter hoogte van de Markt, in de Nieuwstraat en later ook nog in de Schoolstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan. Ter hoogte van de Markt wordt een bufferbekken uitgebouwd, waarbij maximaal wordt ingezet op herbruik.

Fluvius is rioolbeheerder in Grobbendonk legt meteen samen met ons in Hofeinde een gescheiden rioleringsstelsel aan.

banner rioleringswerken

Beide gemeenten voorzien verkeerstechnische ingrepen om de verkeersdoorstroming te optimaliseren en verbeteringen aan het wegprofiel. Op deze manier zullen alle nutswerken, nieuwe wegenis, riolering, afkoppeling van hemel- en afvalwater, nieuwe openbare verlichting, fiets-/wandelinfrastructuur en veilige schoolomgevingen allemaal hand in hand gaan in één groot werk.

>> Bijvoorbeeld voor de Lepelstraat: 

 • proper water en afkoppeling vuil en proper water
 • alle nutswerken ineens in één keer uitgevoerd
 • overal een even breed wegprofiel (nu versmallingen die verkeer opstoppen en voor kapotte spiegels zorgen)
 • volledig zone 30
 • veilige schoolomgevingen (gekleurde plateaus en nieuwe schooltoegangen)
 • een duidelijke plaats voor de fietsers (fietssuggestiestroken)
 • trager verkeer door smaller wegbeeld (niet echt maar visueel vertragend)
 • gebruik van asfalt i.p.v. klinkers > geen trillingen meer

Ontwerp van de wegen

Zoals hierboven al gesteld, worden de werken altijd integraal aangepakt: van gevel tot gevel, inclusief nieuwe weg, voetpaden, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, enz. De wegprofielen die overal worden gebruikt staan concreet opgesomd in de presentatie: presentatie infomoment

De plannen zijn beschikbaar via deze linken:
Dijkbaan deel 1 (juni 2021)
Dijkbaan deel 2 (juni 2021)
Goorbergenlaan (juni 2021)
Hofeinde (juni 2021)
Lepelstraat tussen Goorbergenlaan & Dijkbaan (juni 2021)
Lepelstraat tussen Dijkbaan & Markt (juni 2021)
Markt (juni 2021)
Heeft u specifieke vragen over uw perceel? Richt uw vraag dan even aan contact@aquafin.bewegenwerken@vorselaar.be of daisy.colsoul@grobbendonk.be

Voor het project aan het Marktplein is een eveneens een afzonderlijke pagina opgemaakt voor de participatie in het voortraject van het ontwerp.

Wanneer starten de werken?

De nutsmaatschappijen zijn sinds mei 2021 aan de voorbereidende werken gestart. Deze worden uitgevoerd onder coördinatie van Pidpa en omvatten aanpassingen van leidingen voor drinkwater, gas, elektriciteit, … in samenwerking met Fluvius, Proximus/FiberKlaar en Telenet.

De aannemer DCA nv uit Beerse is sinds 28 februari 2022 aan de slag in fase 1 (Markt-Nieuwstraat) voor de nieuwe riolering en wegenis. Omdat de werken zo goed verlopen, konden we zelfs de stap naar Goorbergenlaan-Lepelstraat-Hofeinde reeds vroeger maken (mei 2022), zodat werken vlotter, beter op elkaar aansluitend en veiliger kunnen verlopen.

Werfzones

Enkel plaatselijk verkeer kan voor en na de werkuren – in samenspraak met de aannemers – op bepaalde plaatsen nog wel binnen de werfzones zelf (bv. naar opritten, inritten parking, enz.). Verdere praktische afspraken worden door de aannemers in brieven aan de betrokken bewoners bezorgd. Hierin staan eveneens de nodige contactgegevens van de aannemers om eventuele praktische vragen te bespreken.

De werfzone Goorbergenlaan-Hofeinde-Lepelstraat zal vanaf 27/6/2022 geen doorgaand busverkeer meer toelaten over Keizershofstraat-Hofeinde. Ook voor de bewoners geldt dan de regeling dat enkel plaatselijk verkeer voor en na de uren van de werf in Keizershofstraat mag komen. De doorgang zal niet mogelijk zijn door rioleringswerken zijde Lepelstraat-Hofeinde. In de zomerperiode zal dus vnl. langs Goorbergenlaan moeten in- en uitgereden voor Keizershofstraat. Blijf hier voorzichtig, a.u.b.

We wensen iedereen te vragen de signalisatieborden maximaal te respecteren, voor je eigen veiligheid, die van andere weggebruikers en de medewerkers van de aannemers. Bedankt alvast!

Asfalteringswerken 22 tot en met 25 augustus (update 16/8/22)

Aannemer DCA zal in augustus kunnen starten met de heraanleg van de straat. Deze planning is wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen op een goede periode in augustus om alles te kunnen uitvoeren zoals gepland. Even een kort overzicht:

Werfzone Hofeinde-Lepelstraat:

 • Begin augustus werd vanaf Keizershofstraat tot en met einde werf richting Grobbendonk (Hofeinde) de plaatsing van boordstenen en kantstroken in beton ter plaatse gestort (glijbekisting).
 • Aansluitend met het aanbrengen van boordstenen & kantstrook zal in de week van 9 augustus de onderfundering en onderlaag asfalt worden aangelegd op Hofeinde-Lepelstraat.
 • Van 10/8-24/8: plaatsen van boordstenen voor fiets- en voetpad, ophalen van putdeksels, maken van fundering voor fiets- en voetpad
 • Om aansluitend – zoals momenteel gepland – op woe. 24/8 de asfaltering van rijweg en afwerking fietspad uit te voeren. Let op: het nieuwe asfalt is NIET te betreden tot zeker donderdag 25/8 ! Bewoners worden afzonderlijk geïnformeerd.
 • Vanaf 24/8: aanwerken opritten

Asfalteringswerken:

 • Op woensdag 24/8 wordt de toplaag asfalt aangebracht Hofeinde-Lepelstraat werfzone én aan Markt, inclusief kruispunt Kerkstraat-Riemenstraat. Deze asfalt mag NIET betreden of gebruikt worden tot zeker donderdag 25/8.
 • Op maandag 22/8 en dinsdag 23/8 zijn voorbereidende werken nodig om de toplaag te kunnen aanbrengen.
 • Dit betekent afsluiting van de doorgang Kerkstraat-Markt-Riemenstraat en totale huidige werfzone Lepelstraat-Hofeinde (vanaf frituur) van maandag 22/8 tot en met donderdag 25/8.

Deze werken hebben tot gevolg dat enkele dagen een bijkomende omleiding tussen Vorselaar en Herentals moet worden gereden: het centrum wordt afgesloten ter hoogte van kerk-Markt. Dit betekent een omleiding tussen Herentals & Vorselaar langs Molenbaan-Vispluk-Proosthoevebaan en Sassenhout. Riemenstraat blijft wél toegankelijk maar zal doodlopend worden ter hoogte van de Markt zelf. Met de fiets en te voet kan heel makkelijk een doorsteek gemaakt langs het Fluitpad tussen dreef, Oostakker en Riemenstraat.
De omleiding tussen Grobbendonk en Vorselaar blijft langs Heirbaan-Molenbaan-Moleneinde (Zanzibar). Fietsers blijven omgeleid over Smalvoort door de werken in Hofeinde-Lepelstraat aan het fietspad.

Omleiding maandag 22/8 tot en met donderdag 25/8

De busdiensten 420 en 427 zullen van maandag 22/8 tot en met donderdag 25/8 niet door het centrum van Vorselaar kunnen rijden. Hiervoor worden tijdelijke haltes voorzien op de omleidingsweg. Dienst 152 kan tot aan Kempenlaan. Voor meer details kan u hier terecht (overzicht De Lijn, 22/8-25/8).

Vanaf donderdag 25 mei tot einde zomervakantie (update 27/6/22)

Vanaf Hemelvaartweekend komen we in de volgende fase van de werken in het centrum van Vorselaar en Hofeinde-Grobbendonk. Even vervelend omdat doorgaand verkeer minder vlot zal verlopen. Door extra toezichtsmaatregelen en controles in samenspraak met de gemeenten en politie, zetten we wel volop in op een veilig verloop van deze fase.
Vanaf Hemelvaartweekend tot 31 augustus zal de werfzone volgende straten omvatten, zonder doorgaand verkeer (de werf wordt dus afgesloten):

 • Goorbergenlaan: achter kruispunt Mgr. Donchelei tot kruispunt Lepelstraat
 • Lepelstraat: vanaf kruispunt Goorbergenlaan (t.h.v. ’t Nief Hoekske) tot in Hofeinde
 • Hofeinde: vanaf Lepelstraat tot einde woningen richting Grobbendonk
 • Keizershofstraat > geen bussen meer langs werfzone vanaf 25/6/’22. Ook bewoners enkel voor/na uren toegelaten en Keizershofstraat zal meestal maar aan 1 zijde toegankelijk zijn (voorlopig enkel langs Goorbergenlaan).

Omleidingen worden voorzien zodat iedereen veilig naar en van ons dorp kan komen en ook voor fietsers op een veilige manier de verplaatsing kan gebeuren via volgende omleidingen:

 • Hofeinde: fietspad afgesloten ter hoogte van Smalvoort. Neem links het paadje naar Smalvoort, Kempenlaan en steek over aan kruispunt Kempenlaan-Goorbergenlaan (Carrefour)
 • Keizershofstraat & doorsteek Hildering: deze wordt afgesloten voor doorgaand fietsverkeer. Neem de omleiding Kempenlaan-Goorbergenlaan (GB/Carrefour). Vanaf 27/6/22 rijden hier geen bussen meer maar wordt deze straat binnen de werf gebruikt. Geen veilige combinatie met fietsers dus.
 • Vanuit Heiken/Dijkbaan: richting Grobbendonk neem je best de Lenteheide-Troon.
  Voor Vorselaar volg je einde Dijkbaan de omleiding naar rechts richting centrum. 

Aan het kruispunt Kempenlaan-Goorbergenlaan staat bij schoolstart en -einde een extra gemachtigd opzichter zodat oversteken op het kruispunt ook veiliger kan.  Deze opzichters werken niet tijdens de zomervakantie.
Er is geen oversteek mogelijk vanuit Keizershofstraat in Goorbergenlaan. De fietsers zullen aan Smalvoort en vanuit Dijkbaan-Lepelstraat worden rondgeleid via de omleidingsroutes. In Grobbendonk en op Heiken staan extra aanduidingen op borden.

Voor gemotoriseerd verkeer zal vanaf 25/5 (Hemelvaartweekend) de omleiding tussen Grobbendonk en Vorselaar via Molenbaan-Heirbaan-Nijverheidsstraat verlopen. De verkeerslichten worden weggehaald en doorgaand verkeer wordt dus omgeleid. Handelaars in Grobbendonk (Hofeinde, Schransstraat en centrum) zijn dan ook bereikbaar via deze omleidingsroute langs Molenbaan-Nijverheidsstraat.

Plaatselijk verkeer van bewoners zelf kan – net zoals in de werf Markt-Nieuwstraat – enkel voor 6u30 en na einde werkdag (meestal rond 17u) via de as Lepelstraat-Goorbergenlaan-Hofeinde. Bewoners wordt aangeraden de kortst mogelijke afstand over de werfzone te nemen dus voor Hofeinde best langs Grobbendonk; voor Lepelstraat, Goorbergenlaan & Keizershofstraat vanuit Vorselaar.

Nieuws: de buscorridor door Keizershofstraat stopt vanaf zaterdag 25/6/2022. Vanaf zaterdag 25/6/22 rijden alle bussen tussen Vorselaar en Grobbendonk de omleiding langs Molenbaan-Heirbaan-Nijverheidsstraat. De werfzone wordt afgesloten en er mag enkel nog voor en na de werkuren door plaatselijke bewoners opgereden. Preventieve controles blijven gebeuren door de politie. Respecteer de signalisaties en afsluitingen van de werfzone a.u.b. zodat het voor iedereen veilig blijft.

Omleiding situatie vanaf 25/6/2022 tot einde zomervakantie

Voor de reizigers met openbare busdiensten raden we aan de bijlagen met haltes en omleidingen voor de volgende fasen te bekijken:

Buslijnen die niet vermeld worden, blijven ongewijzigd.
Opgelet: vanaf 25/6 zal er geen buscorridor meer zijn in Keizershofstraat. Dit wordt mee ingenomen als werfzone en werfverkeer. Enkel plaatselijke bewoners mogen voor en na de werfuren via Goorbergenlaan in en uit de Keizershofstraat rijden. Doorgang naar Hofeinde is er niet meer door rioleringswerken aan Lepelstraat-Hofeinde. Volg de omleidingsroutes voor doorgaand verkeer a.u.b.

De werken vlotten dus goed maar voor de scholen, en meer bepaald basisschool Windekind, is er wel wat impact. Tegen schoolstart (1 september) wordt verder in detail gecommuniceerd over toegankelijk van Windekind, het schooldomein in zijn geheel en de busdiensten.

Schooltoegang situatie vanaf 12/05/2022

We zijn er ons van bewust dat jullie hinder zullen ondervinden. Alvast bedankt voor jullie begrip! Bij vragen en/of problemen kunnen jullie contact opnemen met onze dienst mobiliteit: mobiliteit@vorselaar.be, tel. 014 50 71 21.

Wat betekenen deze werken voor jou?

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. Als eigenaar van een woning langs het traject ben je verplicht om het afvalwater van je woning (wc, bad, spoelbak, …) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Moet je afkoppelen? Dan krijg je gratis advies van onze afkoppelingsdeskundige. Meer info over afkoppelen vind je op onze website: www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/afkoppelen-van-regen-en-afvalwater.

Veel gestelde vragen van de inwoners – FAQ

We verzamelen alle veel gestelde vragen die we tot nu al binnenkregen in een document. Raadpleeg hier.

Fasering van de werken

De werken zullen bewust in verschillende fases worden uitgevoerd (maar liefst 9 aparte zones). Die werden heel grondig voorbereid met het studiebureau, met de drie rioolbeheerders, de twee gemeenten, politie, De Lijn en de verschillende nutsmaatschappijen. De hinder zal ongetwijfeld groot zijn omdat zo’n werken nu eenmaal veel overlast met zich meebrengen maar ze worden wel optimaal afgestemd en telkens wordt voorzien in minder hinder-maatregelen, strikte timing, aparte communicatie naar bewoners en betrokken organisaties én aparte omleidingen zodat die ook gespreid worden. In samenspraak met De Lijn worden ook alternatieve haltes voorzien wanneer dit noodzakelijk is.

In de fasering houden we uiteraard rekening met een aantal factoren zoals de tijd nodig voor uitvoering van een bepaald traject, de mogelijke omleidingsroutes, zo kort mogelijke impact door integrale aanpak, de schoolvakanties, enz. Door weers- of andere onvoorziene omstandigheden kunnen verschuivingen soms noodzakelijk zijn. Houd onze stand van zaken/nieuws in de gaten.

Timing en fasering zoals gecommuniceerd 31 januari 2022

Blijf op de hoogte!

 • Vragen over de werken? We verzamelen alle vragen en antwoorden in een aparte rubriek met veelgestelde vragen op deze pagina. Bekijk deze eerste even. Misschien vind je hier al antwoord.
 • De meest actuele info vind je steeds hier op www.vorselaar.be/werken.
 • Je kan je ook aanmelden voor een nieuwsbrief via e-mail. Stuur je gegevens naar wegenwerken@vorselaar.be
 • Bekijk hier de vorige edities van onze nieuwsbrief
 • Vanaf nu informeren we je verder over het verloop van het rioleringsproject.

  Zoals alle openbare werken zullen deze rioleringswerken hinder veroorzaken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt uw afvalwater niet meer ongezuiverd de beek in. Met jouw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren. Alvast bedankt!

Meer info en contact

Met vragen over de geplande riolerings- en wegenwerken kan je alle werkdagen tussen 8u en 17u terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be

>> Contactgegevens partners:

banner riolering
Vlaanderen breekt uit
agentschap natuur en bos