header afbeelding

N153 Poederleeseweg – Aanleg van vrijliggende fietspaden

We zijn al een hele tijd vragende partij voor de aanleg van nieuwe fietspaden en werken aan oplossingen voor de Poederleeseweg en vrijliggende fietspaden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet samen met Aquafin, Pidpa, Fluvius, de stad Herentals en gemeentes Lille en Vorselaar een wegenisontwerp opmaken voor de gewestweg Poederleeseweg (N153) van het kruispunt met Olympiadelaan in Herentals tot aan de kruising met de Lichtaartseweg (N134) in Poederlee (Lille). Doel is om over het ganse tracé een breder straatprofiel met vrijliggende fietspaden aan beide zijden te creëren. 

Dit project zorgt voor kwalitatieve en veilige fietspaden met goed uitgeruste haltes voor openbaar vervoer en aandacht voor groen.  We besteden  ook aandacht aan de zichtbaarheid en duidelijkheid van de verschillende kruispunten in het ontwerp.

Samen met de aanleg van de fietspaden, wordt ook door Aquafin, Pidpa en Fluvius werk gemaakt van de vernieuwing van nutsleidingen en de aanleg van een gescheiden riolering en waar mogelijk behoud of aanleg van grachten.

De huidige timing van uitvoering gaat richting 2025-2026.

Verbreding openbaar domein

Om deze werken te kunnen uitvoeren, is een verbreding van het openbaar domein noodzakelijk. Het Vlaams Gewest moet hiervoor privé-eigendom verwerven en doet dat steeds in dialoog met de eigenaar(s). Een onderhandelaar contacteert je hiervoor persoonlijk en geeft meer uitleg over de procedure van grondverwervingen door de Vlaamse Overheid. Deze onderhandelingsgesprekken starten ten vroegste in 2024.
Meer informatie over de onteigeningsvergoeding vind je alvast online in de brochure ‘Alles wat je moet weten over de onteigeningsvergoeding’. Surf naar: www.vlaanderen.be/onteigening-door-de-overheid

Ter voorbereiding van het grondverwervingsdossier voert een landmeter-expert vanaf 15 mei 2023 plaatsbezoeken uit. Hij zal nieuwe metingen doen en maakt een inventarisering van omheiningen, schuttingen, poorten, hagen, bomen,… die op de percelen voor grondverwerving staan. Dat document vormt de basis voor het bepalen van de waarde.

De landmeter-expert voert zijn werk uit op het openbaar domein en je hoeft hiervoor niet thuis te zijn.  Meer info in de brief gericht aan de eigenaars van betrokken percelen (mei 2023).

Meer info en contact

Met vragen over de geplande riolerings- en wegenwerken kan je alle werkdagen tussen 8u en 17u terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be

Contactpunt voor Vorselaar: wegenwerken@vorselaar.be